8 DE MARÇ: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Captura          Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que cada any es commemora el 8 de març, FSIE proclama que el PRINCIPI D'IGUALTAT ha de presidir el conjunt de les relacions personals i socials de present i de futur, i el considera un assoliment irrenunciable.
          Recolzats en aquest principi, FSIE participarà sempre en totes les propostes i debats tendents a aconseguir l'equiparació salarial real i també la igualtat de drets entre homes i dones.
          Per això, FSIE és i serà sempre una organització solidària amb totes aquelles propostes que es realitzin en aquest camp i que tinguin la intenció clara de sumar a totes les persones, a totes les voluntats i a totes les formes de pensar possibles, ja que tant la societat en la qual creu, com l'educació que defensa, són dinàmiques, plurals i diverses.
          Partint d'aquestes premisses, i pel que fa al manifest que es proposa per a la jornada de vaga del 8 de març secundat per altres entitats, FSIE, que sí hagués subscrit dit manifest, no pot fer-ho atès que en ell únicament es defèn una escola pública i laica, anant aquest objectiu en contra de la defensa de milers de dones i d’homes, dels sectors als quals representa com a sindicat i als quals es pretén excloure.
          FSIE assumeix que la meta final d'aquesta convocatòria és l'equiparació salarial i social de les dones amb els qui treballen al seu costat, per la qual cosa respecta la llibertat dels seus afiliats, així com dels seus simpatitzants d'obrar en consciència actuant conforme als seus ideals democràtics.

FSIE LLANÇA LA SEVA CAMPANYA A FAVOR DE L'ESCOLARITZACIÓ EN COL·LEGIS CONCERTATS I PRIVATS DEFENSANT LA LLIBERTAT D'ELECCIÓ

PARA WEB CARTEL A3 Concertada2018 CAT

    FSIE ha engegat, com ve fent en els últims anys, la seva nova campanya de suport a l'escolarització en centres concertats i privats, aprofitant l'obertura del període de matriculacions per al proper curs 2018-2019 obert en les diferents comunitats autònomes.

    Sota el lema “Dóna-li ales perquè aconsegueixi la seva meta”, FSIE vol manifestar el seu suport al dret dels pares a triar la formació i educació que considerin més adequada per als seus fills, tal com es recull en l'article 27 de la Constitució, podent apostar per centres concertats o privats.

    Amb aquesta acció, FSIE, com a veu d'una àmplia part de la comunitat educativa, defensa que l'educació dels fills és elecció dels pares i vol recordar que l'educació concertada i privada és una opció per al seu futur que també poden considerar, fent així, des de l'organització, una aposta clara i decidida per la lliure elecció.

    A més, FSIE vol destacar i posar en valor la labor que en aquests centres duen a terme professionals qualificats i formats, implicats i compromesos per oferir una educació integral i de qualitat, valorada i reconeguda.

    Des de FSIE es fa també una crida a tots els professionals del sector perquè col·laborin en la difusió d'aquesta idea entre la societat, perquè és essencial defensar un dret fonamental i només mantenint la pluralitat en l'oferta, ho podrem garantir.

 

Documents relacionats:

Cartell campanya escolarització 2018 per imprimir
Post per al Facebook campanya d'escolarització 2018
Post per al Twitter campanya escolarització 2018

NOVA FORMACIÓ ONLINE 100% GRATUÏTA

Captura

Formació online 100% GRATUÏTA

per a treballadors del sector educatiu

 

T'oferim l'oportunitat d'accedir a la nova formació online 100% GRATUÏTA per a treballadors del sector educatiu.

Aquesta formació està subvencionada 100% pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, per tant, no consumeix crèdit de formació de les empreses i MAI suposarà un cost per als alumnes. Podràs accedir a una selecció de cursos online amb un enfocament eminentment pràctic, especialment dissenyats per donar resposta a les necessitats actuals del teu sector.
                                              Data dinici:               21 de febrer de 2018

 

      Aplicació de les Eines Digitals en la Innovació - 50 h.
      Ciberbullying - 50 h.
      Creació de Continguts Digitals, Mobile Learning, Gamificació – 90 h.
      Creació de Continguts i Recursos Didàctics a Internet (Moodle) - 90 h.
      Creació i Dinamització de Comunitats Virtuals en Entorns Educatius – 60 h.
      Expert en E-learning - 70 h.
      Fonaments de Robòtica - 50 h.
      Generació de Continguts Digitalsamb IPAD amb Ibooks Author – 16 h.
      Gestió de Continguts Digitals – 60 h.
      Gestió i Metodologia Pràctica del E-learning amb Moodle – 90 h.
                                                                                                                              Llibre Web – 30 h.
                                                  Els Mapes Conceptuals i la Generació de Continguts E-learning: Cmaptools – 30 h.
                                                                                                 Orientació Socio-Laboral Online – 50 h.
                                                                                             Programació i Robòtica a l'Aula - 90 h.
                                                                                          Teleformació per a Docents – 50 h.
                                                                                                 Tutories i ensenyaments per al E-learning – 100 h.

Com és formació 100% subvencionada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, l'alumne que es matriculi haurà de complir almenys un dels següents requisits:
·         Dona
·         Treballador de baixa qualificació
·         Tenir més de 45 anys
·         Treballador amb contracte a temps parcial o temporal
·         Persones amb discapacitat (mínim un 33%)

I molts més cursos començaran en breu! Pots triar matricular-te als cursos que vulguis al següent enllaç:

REGULACIÓ DE LA PROVA DE BATXILLERAT PER AL CURS 2017-18

tapa web butlletí 9APROVADA L'ORDRE MINISTERIAL QUE REGULA LES CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA DE BATXILLERAT PER Al CURS 2017/2018


LA PROVA SOLAMENT LA REALITZARAN ELS ALUMNES QUE VULGUIN ACCEDIR A LA UNIVERSITAT I EL SEU CONTINGUT ESTARÀ RELACIONAT AMB LES ASSIGNATURES TRONCALS DE SEGON CURS DE LA MODALITAT TRIADA, I SI ESCAU, AMB LA LLENGUA COOFICIAL I LITERATURA.

Aquest 26 de gener s'ha publicat en el BOE l'Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/2018. (Consulta el text complet a la web fsie.es o a l'enllaç del BOE http://boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-984.pdfE-A-2018-984.pdf)

MÉS INFORMACIÓ

FSIE-CAT PRESENTA LA SEVA NOVA EDICIÓ DEL CURS ONLINE DE METODOLOGIA AICLE/CLIL

Captura aicle juliol 2017CURS ONLINE DE METODOLOGIA AICLE/CLIL (90H)
10ª EDICIÓ (FEBRER 2018) MÉS DE 300 ALUMNES FORMATS EN AICLE!
Curs Reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Activa el teu Perfil Lingüístic en Llengua Estrangera!


Curs 100% online per a professionals de la docència que vulguin adquirir els coneixements, tècniques i competències necessàries per aplicar la metodologia AICLE a les seves classes. 

PROPERA CONVOCATÒRIA

20/02/2018 a 26/06/2018 (4 mesos / 90 hores). 

CERTIFICACIÓ: ACTIVA EL TEU PERFIL PROFESSIONAL

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (REC2200477) com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l'ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs (REC2200477) està reconegut per activar el Perfil lingüístic en llengua estrangera (AICLE) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

DESCRIPCIÓ

El Curs online de metodologia AICLE inclou:

  • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat per a que puguis aprendre tot sobre la metodologia AICLE amb total flexibilitat i interactivitat.
  • Continguts exclusius de Pearson (companyia referent mundial de serveis i continguts educatius) desenvolupats per experts en plurilingüisme.
  • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
  • Test de progressió (autoavaluació) perquè puguis avaluar els coneixements adquirits en finalitzar cada unitat.
  • Diferents Fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
  • Professor expert en AICLE responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
  • Continguts multi-plataforma i multi-dispositiu. 

FSIE APROFITA EL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PER BUSCAR "CÒMPLICES" PER CONSTRUIR UNA SOCIETAT INCLUSIVA

PARA WEB CARTEL dia personas discapacidad 2017 cat         FSIE celebra aquest any el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat sota el lema “Busquem còmplices. Construïm una societat inclusiva”, recordant a la societat en el seu conjunt i als agents polítics la importància de treballar per la completa inclusió de les persones amb discapacitat en tots els àmbits, perquè tenen molt que aportar. Per FSIE, fermament compromès amb el sector de l'atenció a persones amb discapacitat, és necessari donar visibilitat a un col·lectiu que representa un percentatge important del talent d'un país, i no solament en un dia assenyalat.

         Per això, reclama a totes les administracions públiques un major esforç econòmic i social per construir un món més tolerant, plural i amb igualtat d'oportunitats. Des del seu àmbit d'actuació, FSIE es proposa l'eliminació de barreres, tant físiques, com socials i econòmiques, i s'obstina en la promoció d'accions que permetin fer visible la situació que afecta a un col·lectiu amb pes social que sofreix discriminació en molts aspectes.

          Aprofitant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, FSIE vol cridar novament l'atenció sobre el necessari desenvolupament de polítiques que garanteixin els drets i el benestar d'aquestes persones, i busca sensibilitzar sobre la vessant positiva de la inclusió d'un col·lectiu que representa el 10% del talent del nostre país. Per FSIE és essencial fomentar el respecte a la dignitat inherent, l'autonomia individual, la independència, la participació i la inclusió plenes i efectives en la societat, el reconeixement de la diferència i la seva acceptació, o la igualtat d'oportunitats.

         Convertir-se en “còmplices” per aconseguir que la societat sigui inclusiva és cosa de tots. Educació, ocupació, sanitat o atenció a la dependència són camps en els quals segueix sent necessari concentrar esforços si volem que ser una persona amb discapacitat no suposi ser una persona diferent, entès aquest terme com a discriminatori. FSIE insta als poders públics al fet que engeguin mesures reals i efectives perquè, àdhuc en temps de dificultats, aquest col·lectiu segueixi sent una prioritat.

 

Documentos relacionados
Nota_de_premsa_dia_disca_2017.pdf
PARA_IMPRIMIR-CARTEL-dia_personas_discapacidad_2017-CAT.pdf

pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hay 65 invitados y ningún miembro en línea

 

lateral web formacio
p1

 

oasispertotlany