NOVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREM. PERMISOS RETRIBUÏTS.

FSIE DEFENSARÀ L’APLICACIÓ MÉS BENEFICIOSA D’AQUESTA SENTÈNCIA PELS PERMISOS ASSENYALATS EN TOTS ELS CONVENIS I EMPRESES D’ENSENYAMENT PRIVAT, CONCERTAT I D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT.

 

calendariEl Tribunal Suprem en Sentencia a data 13 de febrer de 2018 (Rec. 145/2016) ha establert un nou criteri respecte a la data d’inici de poder gaudir dels permisos retribuïts de matrimoni, naixement de fill i defunció de familiar, quan el fet causant del mateix succeeix en un dia festiu.

La Sentència estableix:
“El dia d’inici per poder gaudir dels permisos quan el fet causant es produeixi en dia firat ha de ser el primer dia laborable que el segueixi

La decisió de la sentència es refereix exclusivament als permisos de:

·        Matrimoni
·        Naixement de fill
·        Defunció de familiar

   Si bé, dels ARGUMENTS JURÍDICS de la sentència pogués desprendre’s una aplicació generalitzada a la resta de permisos, cal ser cauts i valorar cas per cas.

FSIE ES SUMA A LA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L'AUTISME

post autismeEl dia 2 d'abril es celebra el Dia Mundial de l'Autisme amb l'objectiu de conscienciar i de fer visibles a la societat els problemes que fan front cada dia les persones amb TEA.

Sota el lema “Trencant barreres junts contra l'Autisme”, FSIE es suma a aquesta campanya, conscient que la inclusió i participació activa en la societat és un dret fonamental, i mostra així el seu ferm compromís amb l'eliminació de les situacions de discriminació i exclusió social a les quals han de fer front cada dia.

FSIE insta a tots els estaments polítics al fet que s'impliquin i actuïn per aconseguir, entre tots, una societat més inclusiva i accessible, que tingui en compte les necessitats cognitives i sensorials de les persones amb autisme.

#DiaMundialAutismo

 

Documents relacionats:

PDF LOGO Cartell

PDF LOGO Post Facebook

PDF LOGO Post Twitter

FSIE-CAT DEMANA AL SECRETARI GENERAL D’ENSENYAMENT ELS MATEIXOS INCREMENTS SALARIALS QUE ELS DELS FUNCIONARIS PÚBLICS.

Els docents dels centres concertats van patir les mateixes retallades que els funcionaris.


FSIE-CAT ha registrat un escrit davant el Departament d’Ensenyament sol·licitant pel personal docent de centres d'ensenyament concertat l'aplicació dels mateixos increments que s'han pactat pels funcionaris públics pels anys 2018, 2019 i 2020.
                      És a dir, el personal docent de l'ensenyament concertat ha de tenir, almenys, els següents increments salarials:

 Increment  fix

Increment variable

Any 2018

1,75 %Any 2019

2,25 %

més 0,25% variable si el creixement del PIB és igual o superior al 2,5%Any 2020   2 %

- més 1% variable si el creixement del PIB és igual o superior al 2,5%

- i un 0.55% addicional si es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

 

                 FSIE-CAT ha recordat al Secretari General d’Ensenyament que els docents de l'ensenyament concertat van ser objectes de les mateixes retallades que els funcionaris públics en unes condicions de partida clarament inferiors per la pèrdua de poder adquisitiu és major.
                     FSIE-CAT sol·licita que els increments pel 2018 s'estableixen en els Pressupostos Generals de l'Estat o en la normativa que pogués aprovar-se a l'efecte i què s'aconsegueixi amb el Ministeri de l'Educació un acord pel període plurianual fins a l'any 2020 recollint aquests percentatges de pujada de la part fixa i la variable.
                     FSIE-CAT confia en què s'accepti a la brevetat més gran possible aquesta petició absolutament lògica i justa i no siguin necessàries altres mesures.

 

 Carta al Secretari General d'Ensenyament

 Nota de premsa

FSIE-CAT SOL·LICITA QUE COMPUTI EL PERÍODE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL OBLIGATORI EN LA SECCIÓ FEMENINA A EFECTES DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ.

FSIE-CAT SOL·LICITA QUE COMPUTI EL PERÍODE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL OBLIGATORI EN LA SECCIÓ FEMENINA A EFECTES DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ.

 

BordandoEl proppassat dia 22 de març, el sindicat FSIE-CAT va posar en coneixement de l'INSS la greu injustícia i actitud discriminatòria que suposa, la no consideració del període del servei social obligatori portat a terme per les dones entre1937 i 1978 front al servei militar o prestació social substitutòria realitzada pels homes en els mateixos períodes.

El seu compliment, d’entre 3 i 6 mesos de duració segons les èpoques, era obligatori i requisit previ imprescindible per accedir a un lloc de treball en l’administració o qualsevol esfera vinculada a l’Estat, inclús en la empresa privada, així com per a l’obtenció de diferents certificats o carnets. La majoria de les dones concernides - hi havia excepcions per alguns col·lectius - ho realitzaven. El Servei incloïa una prestació social que podia fer-se en hospitals, escoles, orfenats, menjadors infantils, biblioteques o altres centres i fins en les delegacions provincials de les Missions Diocesanes, dependents dels bisbats.

Es va configurar com un deure nacional de les dones de 17 a 35 anys, que mentre el complien es consideraven empleades en el servei immediat a Espanya, amb un règim jurídic equiparable en part al dels homes al servei de les armes, venint a complir, per tant, per a les dones una funció substitutòria del servei militar obligatori dels homes. El període de prestació del servei social obligatori en la Secció Femenina ha de ser considerat a efectes del còmput del període de cotització exigit per a tenir dret a la pensió de jubilació, i en aquest sentit s’ha manifestat la sentència número 1950/2016, de 11 d’octubre, de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, que desestima el recurs interposat per el INSS contra la sentència d’instància que reconeix el dret d’una dona a computar el seu pas obligat per la Secció Femenina per accedir a la seva jubilació. Així mateix tenim també la sentència del TSJ d’Extremadura de Setembre de 2014.

8 DE MARÇ: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Captura          Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que cada any es commemora el 8 de març, FSIE proclama que el PRINCIPI D'IGUALTAT ha de presidir el conjunt de les relacions personals i socials de present i de futur, i el considera un assoliment irrenunciable.
          Recolzats en aquest principi, FSIE participarà sempre en totes les propostes i debats tendents a aconseguir l'equiparació salarial real i també la igualtat de drets entre homes i dones.
          Per això, FSIE és i serà sempre una organització solidària amb totes aquelles propostes que es realitzin en aquest camp i que tinguin la intenció clara de sumar a totes les persones, a totes les voluntats i a totes les formes de pensar possibles, ja que tant la societat en la qual creu, com l'educació que defensa, són dinàmiques, plurals i diverses.
          Partint d'aquestes premisses, i pel que fa al manifest que es proposa per a la jornada de vaga del 8 de març secundat per altres entitats, FSIE, que sí hagués subscrit dit manifest, no pot fer-ho atès que en ell únicament es defèn una escola pública i laica, anant aquest objectiu en contra de la defensa de milers de dones i d’homes, dels sectors als quals representa com a sindicat i als quals es pretén excloure.
          FSIE assumeix que la meta final d'aquesta convocatòria és l'equiparació salarial i social de les dones amb els qui treballen al seu costat, per la qual cosa respecta la llibertat dels seus afiliats, així com dels seus simpatitzants d'obrar en consciència actuant conforme als seus ideals democràtics.

FSIE LLANÇA LA SEVA CAMPANYA A FAVOR DE L'ESCOLARITZACIÓ EN COL·LEGIS CONCERTATS I PRIVATS DEFENSANT LA LLIBERTAT D'ELECCIÓ

PARA WEB CARTEL A3 Concertada2018 CAT

    FSIE ha engegat, com ve fent en els últims anys, la seva nova campanya de suport a l'escolarització en centres concertats i privats, aprofitant l'obertura del període de matriculacions per al proper curs 2018-2019 obert en les diferents comunitats autònomes.

    Sota el lema “Dóna-li ales perquè aconsegueixi la seva meta”, FSIE vol manifestar el seu suport al dret dels pares a triar la formació i educació que considerin més adequada per als seus fills, tal com es recull en l'article 27 de la Constitució, podent apostar per centres concertats o privats.

    Amb aquesta acció, FSIE, com a veu d'una àmplia part de la comunitat educativa, defensa que l'educació dels fills és elecció dels pares i vol recordar que l'educació concertada i privada és una opció per al seu futur que també poden considerar, fent així, des de l'organització, una aposta clara i decidida per la lliure elecció.

    A més, FSIE vol destacar i posar en valor la labor que en aquests centres duen a terme professionals qualificats i formats, implicats i compromesos per oferir una educació integral i de qualitat, valorada i reconeguda.

    Des de FSIE es fa també una crida a tots els professionals del sector perquè col·laborin en la difusió d'aquesta idea entre la societat, perquè és essencial defensar un dret fonamental i només mantenint la pluralitat en l'oferta, ho podrem garantir.

 

Documents relacionats:

Cartell campanya escolarització 2018 per imprimir
Post per al Facebook campanya d'escolarització 2018
Post per al Twitter campanya escolarització 2018

pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hay 75 invitados y ningún miembro en línea

 

lateral web formacio
p1

 

oasispertotlany