TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA NOVA DEDUCCIÓ PER DESPESES DE GUARDERIA O CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL

Guarderia    Amb la publicació de la llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 quedava establerta una nova deducció addicional a l'existent per maternitat per a tots aquells treballadors que haguessin incorregut al llarg de l'any en despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats. Aquesta deducció, de fins a 1.000 euros, podrà incloure's en la quota diferencial de l'IRPF en presentar la declaració de 2018, entre els mesos d'abril i juny d'aquest any.

 

    Aquesta mesura implica una nova obligació per a aquests centres que han de fer una declaració informativa a l'Agència Tributària sobre els imports abonats per les famílies. El passat 27 de desembre de 2018 es publicava en el BOE l'ordre del 21 de desembre de 2108 del Ministeri d'Hisenda (Agència Estatal de l'Administració Tributària -AEAT-) per la qual s'aprova el nou model 233 “Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats", ordre en la qual s'estableix no només el model sinó també, el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació.

 

Les principals característiques necessàries per a l'emplenament del model 233 són les següents:

 

Obligats a presentar el model: Guarderia o centres d'educació infantil autoritzats.
Forma de presentar-ho: Electrònicament per Internet.
Termini de presentació: El mes de gener de cada any, excepcionalment per a l'any 2018 es prolonga fins al 15 de febrer de 2019.
Beneficiaris: Mares amb fills menors de 3 anys inscrits en la guarderia o centre d'educació infantil. Quan el menor compleixi tres anys en l'exercici, el dret s'ampliarà als mesos posteriors al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual el menor pugui començar el segon cicle d'educació infantil.
Despeses deduïbles: Per despeses de custòdia s'han d'entendre les quantitats satisfetes a guarderies i centres d'educació infantil autoritzats per la preinscripció i matrícula d'aquests menors, l'assistència en horari general i ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets i no tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exempts.
Import de la deducció: L'import màxim és de 1.000 euros anuals (83,33 euros mensuals). El límit per cada fill serà la menor d'aquestes quantitats:
  • Les Cotitzacions a la Seguretat social i Mutualitat reportades en cada període amb posterioritat al naixement o adopció (sense tenir en compte les possibles bonificacions).
  • L'import total de la despesa efectiva no subvencionada pagat en aquest període a la guarderia o centre educatiu en relació amb aquest fill.
Informació a recollir:
- Dades identificatives de la guarderia o centre d'educació infantil.
- Autorització del Centre expedida per l'Administració Educativa competent.
- Nom i cognoms del menor i, si escau, NIF.
- Nom, cognoms i NIF de progenitors, tutors o persones que tenen al menor en acolliment.
- Mesos en què el menor hagi estat inscrit en la guarderia o centre educatiu en qüestió (per mes complet).
- Despeses anuals pagades a la guarderia o centre d'educació infantil en relació amb el menor.
- Imports subvencionats corresponents a les despeses referides en el punt anterior.
Documents relacionats:

BUSINESS WITH SOCIAL VALUE 2018

IMG 20181223 WA0002FSIE-CAT assisteix al BWSV 2018, la trobada anual on empreses mercantils es troben amb Centres Especials de treball (CET) i empreses d'inserció no lucratives (EI).

L'esdeveniment ajuda a la transformació social de les empreses promovent conductes socials i sostenibles, afavorint la sostenibilitat econòmica dels CET i EI. El lloc de treball és el factor més inclusiu en la societat i ajuda al desenvolupament de capacitats. 

El BWSV neix de la mà d'Icària Iniciatives Socials a l’any 2012, i ho fa amb un doble objectiu: d'una banda: generar oportunitats de negoci per als Centres Especials de Treball i Empreses d'Inserció no lucratives que donen treball a persones en risc d'exclusió social o amb discapacitat, i, per l'altre: mostrar a les empreses que hi ha una "nova manera" de fer negocis.

Per al BWSV, una "nova manera" de fer negocis significa fer-ho de manera més sostenible, social i implicada amb la societat i que, a més, beneficia directament a l'empresa i als seus treballador, mantenint i creant nous llocs de treball.

FSIE-CAT aposta per les empreses d’inserció i, en aquest senti, tot el material d’oficina que fem servir el comprem a empreses d’aquest sector.

3 DE DESEMBRE. DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB disCAPACITAT. TOTES DIFERENTS. TOTES CAPACES.

Cartel Día Discapacidad"A Espanya hi ha 2.813.592 persones amb reconeixement legal de discapacitat, de les quals el 50% són dones -1.410.310-. Les dones amb discapacitat pateixen una doble discriminació: per raó de gènere i per la pròpia discapacitat.

Les dades aportades en aquesta infografia reflecteixen algunes de les barreres amb les quals conviuen les dones amb discapacitat. Per exemple, la taxa d'atur és superior per a les dones amb discapacitat (el 33% enfront el 25% de les que no tenen cap discapacitat). El salari anual és inferior per al col·lectiu femení amb discapacitat, 17.209 € envers 19.573 €; i la percepció de sentir-se discriminada és més del doble entre les dones amb discapacitat respecte a la resta. 

Cal destacar que els homes presenten dades més favorables que les dones en tots els indicadors analitzats, independentment de si tenen o no discapacitat."

(Observatori Discapacitat Física https://goo.gl/akxHmf)

En el darrer reportatge del proppassat 24 de novembre , Informe Setmanal posa el focus en les dones amb discapacitat, les més vulnerables i les que més dificultats tenen a l'hora de denunciar. Segons un estudi del Parlament Europeu, el risc de ser víctimes de violència de gènere és quatre vegades major que la resta de la població femenina.

(Informe semanal. https://goo.gl/wB27Hn)

FSIE-CAT ES SUMA A LA VAGA DEL 12 DE DESEMBRE

2 captura vaga     FSIE en representació dels professionals de l'ensenyament concertat, privat i d'atenció a les persones amb discapacitat, es suma a la convocatòria de vaga del proper dia 12 de desembre. La passivitat de la Generalitat i la seva darrera proposta de dilatar la devolució de la paga de 2013 i 2014 fins a 2026 ens porta a mobilitzar-nos davant una situació que considerem indignant i insostenible per als professionals del sector.
 
       No podem seguir consentint aquest atropellament als drets dels treballadors de l'ensenyament en general i del sector de la concertada en particular. Som professors com tu i ens mobilitzem contra una situació que ens perjudica a totes i a tots. Uneix-te a nosaltres el proper dia 12 de desembre.
 
el teu futur

20 DE NOVEMBRE: DIA UNIVERSAL DEL NEN

Día universal del niño CAT    FSIE commemora el Dia Universal del Nen que té com a objectiu recordar a la ciutadania que els nens són el col·lectiu més vulnerable i, per tant, que més sofreix les crisis i els problemes del món. Aquest dia recorda que tots els nens tenen dret a la salut, l'educació i la protecció, independentment del lloc del món en el qual hagin nascut.

 

     L'origen de la commemoració es remunta a la Primera Guerra Mundial, quan els conflictes a escala massiva entre diferents nacions van deixar conseqüències devastadores afectant no només als exèrcits, sinó també als habitants de totes les ciutats i pobles, que es van veure submergits en aquests conflictes.

 

    Van ser milers els nens i nenes al món que, des de 1914 a 1918, van perdre a les seves famílies i van sofrir els estralls dels conflictes bèl·lics entre nacions. En vista d'aquesta dura realitat, la Societat de Nacions, l'organisme precursor a l'Organització de les Nacions Unides (ONU), va començar a preocupar-se pels drets dels nens, no solament en les guerres, sinó també en cada racó del món.

 

    El 1924, es va començar a generar consciència i preocupació sobre la necessitat de la protecció especial per als infants. Una de les primeres activistes va ser Eglantyne Jebb, fundadora de l'organització Save the Children que amb l'ajuda del Comitè Internacional de la Creu Roja, va impulsar l'adopció de la primera Declaració dels Drets dels Nens l'any 1959.
pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hi ha 54 convidats/des i cap membre en línia

 

lateral web formacio
p1

 

oasispertotlany