La Direcció General d'Educació Infantil i Primària treballa en el PROJECTE DECRET pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.
 
 
         
      El projecte de decret consta d’un preàmbul, 22 articles organitzats en 6 capítols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria única, una disposició final i quatre annexos.
 
      Pren com a marc normatiu, entre d'altres, la LOMQE i com a marc de referència els documents de desplegament de les competències bàsiques (àmbit lingüístic, àmbit matemàtic, àmbit digital, àmbit de coneixement del medi, àmbit lingüístic llengua estrangera) (publicats o en elaboració).
 
 
pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hay 115 invitados y ningún miembro en línea

 

lateral web formacio
p1

 

oasispertotlany