NOUS CURRÍCULUMS DE L'ENSENYAMENT DE RELIGIÓ CATÒLICA

 

      Resolucions de l'11 i 13 de febrer de 2015, de la Direcció general d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publiquen els currículums de l'ensenyament de Religió Catòlica de l'Educació Primària, de l'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

 

DOCUMENTS RELACIONATS

Currículum Religió Catòlica de l'Ed.Primària i ESO 

Currículum Religió Catòlica de Batxillerat