FSIE, sindicat majoritari de l'ensenyament privat i concertat, ha iniciat una campanya per promoure la matriculació als centres privats i concertats. L'objectiu d'aquesta campanya és donar a conèixer i conscienciar als pares i mares, abans de l'inici del procés de matriculació per al proper curs escolar, que l'ensenyament privat i concertat és una opció per escollir una educació integral i de qualitat per als seus fills . FSIE ÉS L'ÚNIC SINDICAT QUE FA UNA APOSTA CLARA I DECIDIDA PER LA LLIURE ELECCIÓ DE LES FAMÍLIES EN L'EDUCACIÓ DELS SEUS FILLS en favor de l'ensenyament privat i concertat i dels seus treballadors.


      Destaquem, en la nostra campanya, que els centres Privats i Concertats compten amb professionals qualificats; compromesos amb la societat i l'educació; donant una formació integral i de qualitat, tal com indiquen les avaluacions internacionals.

      Amb el lema "VOLS POTS TRIAR" FSIE vol defensar la lliure elecció de centre per part dels pares destacant el seu protagonisme animant-los a que matriculin els seus fills en l'ensenyament privat i concertat.

      FSIE també vol implicar en aquesta campanya als professionals de l'ensenyament privat i concertat, demanant-los que ajudin a difondre aquesta campanya perquè els pares puguin conèixer l'opció de l'ensenyament privat a l'hora de matricular els seus fills i perquè la societat, en general, pugui sentir la veu del nostre sector. DOCUMENTS RELACIONATS

Cartell de la campanya

Flyer de la campanya

pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hi ha 156 convidats/des i cap membre en línia

 

cartell juliol
p1

 

oasispertotlany