4 DINDICATS 4    La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), la Federació d'Ensenyament d'USO (FE-USO), la Federació d'Ensenyament d'UGT (FETE-UGT) i la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE-CCOO), organitzacions sindicals més representatives al sector de l'ensenyament concertat, han unit els seus esforços per demanar que es busqui un mecanisme pel qual, igual que s'ha inclòs una mesura a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) pel 2016 que recull el reintegrament de la part pendent de la paga extraordinària de Nadal de 2012 retallada als funcionaris públics, es tingui també en compte als professionals d'aquest àmbit per evitar discriminacions.
 
       En una roda de premsa conjunta, els quatre sindicats han exposat la situació en la qual es troba el sector de l'ensenyament concertat i les desigualtats que sofreix pel que fa a la de l'ensenyament públic.
 
    El secretari general de FSIE, Jesús Pueyo, assegurava, durant la presentació de l'acte, que els sindicats no tenen cap constància de que s'hagi presentat una esmena a la Llei de PGE que pugui solucionar aquesta qüestió, tot i que existia una petició de que així fora, i atès que no s'espera que ningú vagi a fer res, les organitzacions sindicals demanen reunions amb els diferents partits polítics en un intent de solucionar el que consideren un greuge comparatiu que perjudica seriosament als professionals de l'ensenyament concertat.
 
    Pueyo va recordar que el Govern del PP va retallar els salaris de més de 130.000 docents de l'ensenyament concertat, als quals ara exclou de la devolució anunciada per als funcionaris públics, ja que el Reial decret 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, BOE 14 de juliol, establia la supressió de la paga extraordinària de Nadal per als funcionaris públics i, de forma equivalent, en modificar el mòdul econòmic dels concerts educatius als Pressupostos Generals de l'Estat, la reducció dels salaris al personal docent de centres concertats en un 4,5% amb efectes a 1 de gener de 2012.
 
    El secretari general de FSIE anunciava, a més, que de no fructificar aquesta petició i de no concretar-se en un mecanisme que garanteixi que els docents de la concertada recuperaran les quantitats no percebudes el 2012, els sindicats estan disposats a prendre mesures i convocar mobilitzacions davant el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i aquelles Conselleries d'Educació de les Comunitats Autònomes que no procedeixin al reintegrament.
 
    El secretari general de FE-USO, Antonio Amate, va assegurar que tot intent de conversa per part dels sindicats amb els partits polítics per abordar aquesta qüestió ha estat frustrat i no hi ha hagut cap grup parlamentari que hagi mostrat interès per solucionar-la. A més, es va referir a la precarietat des del punt de vista normatiu existent al sector, que es tradueix en desigualtats incomprensibles en allò que fa referència a salaris o condicions laborals.
 
    Per la seva banda, el secretari d'Ensenyament Privat de FETE-UGT, Jesús Gualix, va reclamar amb urgència que el Ministeri convoqui la Mesa Sectorial de l'Ensenyament Concertat, per ser l'òrgan en què s'han d'abordar tots aquests assumptes. Això evitaria que el sector hagués d'estar permanentment recordant la seva existència, perquè és clar que si existia per a les retallades i ningú ens va venir a buscar, també sembla clar que existim ara i no obstant això no estem inclosos en les mesures de devolució. Avui mateix, les quatre organitzacions registraven davant el Ministeri d'Educació una nova petició de convocatòria de la mesa.
 
    El secretari d'Ensenyament Privat de la FE-CCOO, José Antonio Rodríguez, va recordar que aquestes retallades suposen una mitjana de 2.000 euros per afectat, i no estar inclosos en les mesura de devolució que apareix als Pressupostos Generals de l'Estat per 2016 és, sens dubte, una greu discriminació.
 
    Com a primera mesura, FSIE, FE-USO, FETE-UGT i FE-CCOO han engegat la web devuelvemelapaga.es per recollir signatures a favor d'aquesta causa.
pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hi ha 76 convidats/des i cap membre en línia

 

cartell juliol
p1

 

oasispertotlany