tornam la paga     Segueix creixent el nombre de signatures recollides en temps real a la nostra pàgina www.devuelvemelapaga.es, on la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), juntament amb la resta d’organitzacions sindicals més representatives de l’ensenyament concertat, volem fer visible la situació en la qual es troba el nostre sector.

uEl Govern del PP va retallar els salaris de més de 130.000 docents de l’ensenyament concertat i ara els exclou de la devolució.

uEl Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, BOE 14 de juliol, establia la supressió de la paga extraordinària de Nadal per als funcionaris públics i, de forma equivalent, en modificar el mòdul econòmic dels concerts educatius als PGE, estenia la reducció dels salaris al personal docent de centres concertats en un 4,5% amb efectes 1 de gener de 2012.

      No obstant això, l'Executiu no ha dit res, ni tampoc ho recullen els PGE per al 2016, sobre la devolució de les quantitats que les administracions públiques van reduir de la massa salarial del professorat de l'ensenyament concertat com a conseqüència de l'aplicació de l'esmentat Reial decret 20/2012. Aquesta omissió exclou a més de 130.000 professionals de la recuperació de l'esforç que van realitzar l'any 2012, rebent un tracte discriminatori i injust.

        L'objectiu d'aquesta campanya és aconseguir el major nombre de suports per demanar al Govern que es busqui un mecanisme pel qual, igual que s'ha inclòs una mesura a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) pel 2016 que recull el reintegrament de la part pendent de la paga extraordinària de Nadal de 2012 retallada als funcionaris públics, es tingui també en compte als professionals de l'ensenyament concertat.

       El Govern ha anunciat la devolució als funcionaris públics del 100% de la paga extraordinària de Nadal, de la qual queda pendent un 75%. Un 25% d'aquesta quantitat es reintegrarà en les properes setmanes i el 50% restant l'any 2016, tal com figura al Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat.
 
      Per a aquest motiu, i davant el que entenem és una clara discriminació, demanem el teu suport. Entra ara a la nostra pàgina www.devuelvemelapaga.es i signa.

 

Documents relacionats:

Carta al President del govern espanyol, Mariano Rajoy, demanant la devolució de les retallades del 2012 als professionals de l'ensenyament concertat.

 

 

pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hi ha 98 convidats/des i cap membre en línia

 

cartell juliol
p1

 

oasispertotlany