CARTELL PRL 1FSIE ESTRENA LA SEVA PLATAFORMA FORMATIVA
AMB UN CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - NIVELL BÀSIC    El Curs de Seguretat en l'Empresa: Prevenció de Riscos Laborals. Nivell Bàsic està dirigit a totes aquelles persones que vulguin donar els primers passos en la prevenció de riscos laborals per adquirir els coneixements bàsics necessaris que el capacitin en l'àmbit de la Seguretat i Salut en el treball.

   Entre altres, els objectius platejats es centren conèixer els conceptes bàsics en PRL, la base legal en la qual es desenvolupen i els factors influents en l'esforç diari del treball per valorar les conseqüències sobre el nostre estat físic i mental.
 
   FSIE ha fet un esforç destacable per apropar aquesta formació als seus afiliats i delegats i, aposta clarament per la modalitat de formació e-learning com a metodologia flexible i adaptable al ritme de cada alumne, tot això mitjançant el suport de la figura del professor-tutor. 

MÉS INFORMACIÓ