FSIE-CAT DU A TERME EN LES INSTAL·LACIONS DEL CET OCON DE RUBÍ LA SEVA PRIMERA SESSIÓ DE FORMACIÓ PER A DELEGATS SINDICALS DEL CONVENI DE FÍSICS I SENSORIALS DE CATALUNYA      OCON1    El passat 19 de setembre de 2016, va tenir lloc al Centre Especial de Treball OCON de Rubí, la  I Jornada de Formació per a Delegats Sindicals del Sector de Centres Especials de  Treballadors disminuïts físics i/o sensorials organitzada per FSIE-CAT


        FSIE-CAT ha assolit el suficient nombre de delegats en aquest sector per a poder formar part de la mesa negociadora del conveni. Aquesta nova responsabilitat institucional ens ha derivat de forma natural ha establir una xarxa de relació i comunicació que s’ha materialitzat de forma molt concreta en aquesta primera sessió de les I Jornades de Formació per a Delegats.


        La Federació de Sindicats Independents d’Ensenyament com a sindicat dels professionals de l'ensenyament privat i concertat i de l’atenció a la diversitat funcional sempre s'ha distingit per procurar una formació diversa i de qualitat per a tots els treballadors d’aquests sectors, oferint solucions innovadores i sent molt conscient de la gran importància que tenen els Delegats i els membres dels Comitès d’Empresa, en ser els qui ens donen la representativitat necessària perquè puguem portar la veu de tots els treballadors del sector davant l’Administració i de les Patronals.

     
        La ponència va estar a càrrec de  Pilar Casas, advocada de FSIE-CAT. Entre els objectius marcats per a aquesta jornada, es trobaven els següents:
ROLL JPG
- Conviure i promoure el sentiment de grup entre els delegats de FSIE-CAT.

- Intercanviar opinions i experiències entre companys del sector.

- Millorar l’acompliment de les funcions com a representants sindicals als centres de treball.

- Introducció al coneixement dels drets de representació col·lectiva, al procediment electoral i a la tutela de la llibertat sindical.

- Introducció a l’estructura formal dels convenis col·lectius.

- Analitzar i valorar les fites més rellevants del procés i resultat de la negociació dels convenis col·lectius.


        Estem convençuts que amb quest primer pas i amb tots els que vindran rendiran, sens dubte, els seus fruits en la labor diària dels nostres companys als seus centres de treball, perquè FSIE-CAT segueixi sent el que és: l’únic sindicat que treballa en exclusivitat en la defensa dels treballadors i treballadores de l’ensenyament privat, concertat  i del sector de l’atenció a la diversitat funcional de Catalunya.  Saludem des d’aquest espai als assistents i us esperem a la 2ª sessió que tindrà lloc properament. 

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 83 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany