Aprofitant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, FSIE vol cridar novament l'atenció sobre el necessari desenvolupament de polítiques que garanteixin els drets i el benestar d'aquestes persones, i sensibilitzar sobre els aspectes positius de la inclusió d'un col·lectiu que té molt talent. Per això, FSIE considera essencial fomentar el respecte a la dignitat inherent, l'autonomia individual, la independència, la participació i la inclusió plenes i efectives en la societat, el reconeixement de la diferència i la seva acceptació, o la igualtat d'oportunitats. Solament fent que cada persona amb discapacitat “sigui 1+” podrem encaminar-nos cap a la meta: un món millor fruit de la “suma” de tots. 

        Educació, ocupació, sanitat o atenció a la dependència són camps en els quals segueix sent necessari concentrar esforços si volem que ser una persona amb discapacitat no suposi ser una persona diferent, entès aquest terme com a discriminatori. Per a això, FSIE insta als poders públics al fet que engeguin mesures reals i efectives perquè, àdhuc en temps de dificultats, aquest col·lectiu segueixi sent una prioritat.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 15 convidats/des i cap membre en línia

 

 
What do you want to do ?
New mail
p1

 

oasispertotlany