CARTELL dia disca         3 DE DESEMBRE
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

       

            La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) celebra aquest any el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat sota el lema “Fes que sigui 1+. Suma talents, suma capacitats”, recordant a la societat en el seu conjunt i als agents polítics la importància de treballar per la completa inclusió de les persones amb discapacitat en tots els àmbits, fent que realment formin part d'un tot en el qual cadascun pot aportar. Per FSIE no cal esperar a dates concretes al calendari per donar visibilitat a un col·lectiu que representa un percentatge important del talent d'un país, reclamant a les administracions públiques un major esforç econòmic i social per construir un món més tolerant, plural i amb igualtat d'oportunitats.

         FSIE, que cada vegada guanya més suport com a organització sindical representativa en l'àmbit de l'atenció a persones amb discapacitat, continua treballant per eliminar barreres, tant físiques, com socials i econòmiques, i s'obstina en la promoció d'accions que permetin fer visible la situació que afecta a un col·lectiu amb pes social que sofreix discriminació en molts aspectes.


         Aprofitant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, FSIE vol cridar novament l'atenció sobre el necessari desenvolupament de polítiques que garanteixin els drets i el benestar d'aquestes persones, i sensibilitzar sobre els aspectes positius de la inclusió d'un col·lectiu que té molt talent. Per això, FSIE considera essencial fomentar el respecte a la dignitat inherent, l'autonomia individual, la independència, la participació i la inclusió plenes i efectives en la societat, el reconeixement de la diferència i la seva acceptació, o la igualtat d'oportunitats. Solament fent que cada persona amb discapacitat “sigui 1+” podrem encaminar-nos cap a la meta: un món millor fruit de la “suma” de tots. 

        Educació, ocupació, sanitat o atenció a la dependència són camps en els quals segueix sent necessari concentrar esforços si volem que ser una persona amb discapacitat no suposi ser una persona diferent, entès aquest terme com a discriminatori. Per a això, FSIE insta als poders públics al fet que engeguin mesures reals i efectives perquè, àdhuc en temps de dificultats, aquest col·lectiu segueixi sent una prioritat.