PARA WEB CUADRO FSIE 40A    Un 30 d'octubre, però de 1977, en plena transició democràtica, un petit grup de professionals de l'ensenyament privat dels sindicats independents de Madrid i Saragossa es reunien a la capital per, a l'empara de la recentment aprovada Llei Reguladora del Dret d'Associació Sindical, crear la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), una organització sindical que defensés els interessos dels professionals i la llibertat d'ensenyament, entesa com a llibertat d'elecció i creació de centres docents.
 
    Entre els signants de l'acta de constitució es trobava Francisco Vírseda García que ocuparia el càrrec de secretari general de l'organització des de la seva creació fins a 2009. De la seva mà, FSIE es va consolidar com a organització, va créixer i es va implantar en tot el territori nacional. Després d'ell, uns altres han continuat la seva labor, com Jesús Pueyo, secretari general fins a 2017, i ara Francisco Javier Muñoyerro, que acabarà la seva legislatura el 2021.
   Gràcies al seu esforç durant tots aquests anys i als ferms pilars sobre els quals se sosté FSIE, com són la professionalitat, la coherència, la independència, la rigurosidad o el diàleg, el sindicat, creat per i per a professionals, s'ha convertit en referent para milers de treballadors i en el seu interlocutor amb les administracions, les organitzacions patronals, altres sindicats, formacions polítiques i tot tipus d'institucions i fòrums.
   FSIE avui és la veu de més de 30.000 afiliats i els treballadors del sector de l'ensenyament privat i de l'atenció a les persones amb discapacitat recolzen la seva labor, reconeixent-la amb l'elecció de 4.700 delegats sindicals en els diferents convenis col·lectius que fan que sigui la primera força sindical en el conjunt de tot el sector. Amb la il·lusió del primer dia i l'experiència de 40 anys.