ARBRELa jubilació parcial pot ser pràcticament impossible a partir de l'1 de gener de 2019.

Què està passant?

S'origina un greu perjudici en empitjorar-se i endurir-se els requisits i condicions per accedir a la jubilació parcial, la qual cosa suposa:

-més edat per poder accedir.

-més anys treballant.

-més jornada laboral.

-més anys cotitzant.

Per això…

… defensa i exigeix poder jubilar-te parcialment amb les condicions actuals.

… lluita pel teu futur abans que sigui tard.

SUMA'T A la PETICIÓ DE FSIE perquè es mantingui l'actual legislació, que és una mesura més positiva per als treballadors de tots els sectors.

maCom?

Signa la petició a favor del dret a una jubilació parcial digna, almenys, amb les mateixes condicions ara vigents. Punxa aquí per accedir a change.org.

Llegeix la carta que tenim preparada per enviar al president del Govern, Mariano Rajoy, perquè actuï. Pots trobar-la en la documentació adjunta en aquest article.

Mou-te perquè la teva jubilació i la teva pensió no segueixin empitjorant. Comparteix aquesta petició a les xarxes socials, fes arribar la informació a tots, perquè tant els que estan prop de jubilar-se, com els que també tenen camí per recórrer, mereixen que la situació no vagi a pitjor.

Informació d'interès:

Sabies que el Reial decret Llei 5/2013 restringeix també les possibilitats d'accés a la jubilació parcial?

Requisits exigits a treballadors i empreses:

* Edat del treballador - S'incrementa progressivament l'edat d'accés fins a aconseguir els 63 anys en 2027 i s'ajusta en funció dels anys cotitzats, fent molt difícil que pugui haver-hi treballadors que compleixin aquest requisit.

* Antiguitat en l'empresa - Es mantenen els 6 anys.

* Percentatge de reducció de jornada - S'imposa una reducció màxima de jornada del 50% i també empitjora el percentatge d'accés a la jubilació parcial quan el relleu es formalitza amb caràcter d'indefinit i a temps complet (solament arriba al 75% enfront del 85% actual).

* Cotització - S'exigeixen 33 anys cotitzats i -tot i que es tenen en compte les carreres llargues per millorar el requisit de l'edat- la veritat és que aquest factor de correcció serà excepcional (per exemple per accedir amb 63 anys es precisaran 36 anys i 6 mesos de cotització).

* Obligacions de l'empresari - S'obliga a l'empresari a mantenir la cotització a temps complet del rellevista, la qual cosa suposa una “sobrecotizació”, atès que s'exigeix una cotització del 100% encara que la prestació de serveis es realitza a temps parcial. Aquesta nova condició farà que la majoria d'empreses no concedeixin la jubilació parcial pel seu cost.

Fins al 31 de desembre de 2018 podran seguir jubilant-se parcialment solament els qui figurin en els acords d'empresa subscrits l'any 2013 i registrats en la Seguretat Social.

A partir de l'1 de gener de 2019 les condicions per a l'accés a la jubilació parcial són molt més restrictives i dures, provocant que no es pugui accedir a aquesta modalitat de jubilació.

Per conèixer més detalls sobre el que empitjora i dificulta la jubilació parcial consulta els quadres informatius comparatius que trobaràs com a documentació adjunta.

GRÀCIES pel teu suport. Amb tu, som més.

Documents relacionats
Quadres informatius comparatius sobre l'empitjorament de les condicions de la jubilació parcial i taula d'edat i temps de cotització requerits
Carta al president del Govern sol·licitant la pròrroga legal de les condicions actuals d'accés a la jubilació parcial
Plec de recollida de signatures en paper