PARA WEB CARTEL dia personas discapacidad 2017 cat         FSIE celebra aquest any el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat sota el lema “Busquem còmplices. Construïm una societat inclusiva”, recordant a la societat en el seu conjunt i als agents polítics la importància de treballar per la completa inclusió de les persones amb discapacitat en tots els àmbits, perquè tenen molt que aportar. Per FSIE, fermament compromès amb el sector de l'atenció a persones amb discapacitat, és necessari donar visibilitat a un col·lectiu que representa un percentatge important del talent d'un país, i no solament en un dia assenyalat.

         Per això, reclama a totes les administracions públiques un major esforç econòmic i social per construir un món més tolerant, plural i amb igualtat d'oportunitats. Des del seu àmbit d'actuació, FSIE es proposa l'eliminació de barreres, tant físiques, com socials i econòmiques, i s'obstina en la promoció d'accions que permetin fer visible la situació que afecta a un col·lectiu amb pes social que sofreix discriminació en molts aspectes.

          Aprofitant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, FSIE vol cridar novament l'atenció sobre el necessari desenvolupament de polítiques que garanteixin els drets i el benestar d'aquestes persones, i busca sensibilitzar sobre la vessant positiva de la inclusió d'un col·lectiu que representa el 10% del talent del nostre país. Per FSIE és essencial fomentar el respecte a la dignitat inherent, l'autonomia individual, la independència, la participació i la inclusió plenes i efectives en la societat, el reconeixement de la diferència i la seva acceptació, o la igualtat d'oportunitats.

         Convertir-se en “còmplices” per aconseguir que la societat sigui inclusiva és cosa de tots. Educació, ocupació, sanitat o atenció a la dependència són camps en els quals segueix sent necessari concentrar esforços si volem que ser una persona amb discapacitat no suposi ser una persona diferent, entès aquest terme com a discriminatori. FSIE insta als poders públics al fet que engeguin mesures reals i efectives perquè, àdhuc en temps de dificultats, aquest col·lectiu segueixi sent una prioritat.

 

Documentos relacionados
Nota_de_premsa_dia_disca_2017.pdf
PARA_IMPRIMIR-CARTEL-dia_personas_discapacidad_2017-CAT.pdf