tapa web butlletí 9APROVADA L'ORDRE MINISTERIAL QUE REGULA LES CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA DE BATXILLERAT PER Al CURS 2017/2018


LA PROVA SOLAMENT LA REALITZARAN ELS ALUMNES QUE VULGUIN ACCEDIR A LA UNIVERSITAT I EL SEU CONTINGUT ESTARÀ RELACIONAT AMB LES ASSIGNATURES TRONCALS DE SEGON CURS DE LA MODALITAT TRIADA, I SI ESCAU, AMB LA LLENGUA COOFICIAL I LITERATURA.

Aquest 26 de gener s'ha publicat en el BOE l'Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/2018. (Consulta el text complet a la web fsie.es o a l'enllaç del BOE http://boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-984.pdfE-A-2018-984.pdf)

MÉS INFORMACIÓ

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 105 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany