Captura          Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que cada any es commemora el 8 de març, FSIE proclama que el PRINCIPI D'IGUALTAT ha de presidir el conjunt de les relacions personals i socials de present i de futur, i el considera un assoliment irrenunciable.
          Recolzats en aquest principi, FSIE participarà sempre en totes les propostes i debats tendents a aconseguir l'equiparació salarial real i també la igualtat de drets entre homes i dones.
          Per això, FSIE és i serà sempre una organització solidària amb totes aquelles propostes que es realitzin en aquest camp i que tinguin la intenció clara de sumar a totes les persones, a totes les voluntats i a totes les formes de pensar possibles, ja que tant la societat en la qual creu, com l'educació que defensa, són dinàmiques, plurals i diverses.
          Partint d'aquestes premisses, i pel que fa al manifest que es proposa per a la jornada de vaga del 8 de març secundat per altres entitats, FSIE, que sí hagués subscrit dit manifest, no pot fer-ho atès que en ell únicament es defèn una escola pública i laica, anant aquest objectiu en contra de la defensa de milers de dones i d’homes, dels sectors als quals representa com a sindicat i als quals es pretén excloure.
          FSIE assumeix que la meta final d'aquesta convocatòria és l'equiparació salarial i social de les dones amb els qui treballen al seu costat, per la qual cosa respecta la llibertat dels seus afiliats, així com dels seus simpatitzants d'obrar en consciència actuant conforme als seus ideals democràtics.