Els docents dels centres concertats van patir les mateixes retallades que els funcionaris.


FSIE-CAT ha registrat un escrit davant el Departament d’Ensenyament sol·licitant pel personal docent de centres d'ensenyament concertat l'aplicació dels mateixos increments que s'han pactat pels funcionaris públics pels anys 2018, 2019 i 2020.
                      És a dir, el personal docent de l'ensenyament concertat ha de tenir, almenys, els següents increments salarials:

 Increment  fix

Increment variable

Any 2018

1,75 %Any 2019

2,25 %

més 0,25% variable si el creixement del PIB és igual o superior al 2,5%Any 2020   2 %

- més 1% variable si el creixement del PIB és igual o superior al 2,5%

- i un 0.55% addicional si es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

 

                 FSIE-CAT ha recordat al Secretari General d’Ensenyament que els docents de l'ensenyament concertat van ser objectes de les mateixes retallades que els funcionaris públics en unes condicions de partida clarament inferiors per la pèrdua de poder adquisitiu és major.
                     FSIE-CAT sol·licita que els increments pel 2018 s'estableixen en els Pressupostos Generals de l'Estat o en la normativa que pogués aprovar-se a l'efecte i què s'aconsegueixi amb el Ministeri de l'Educació un acord pel període plurianual fins a l'any 2020 recollint aquests percentatges de pujada de la part fixa i la variable.
                     FSIE-CAT confia en què s'accepti a la brevetat més gran possible aquesta petició absolutament lògica i justa i no siguin necessàries altres mesures.

 

 Carta al Secretari General d'Ensenyament

 Nota de premsa

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

taules banner web

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

 

 

Poster octubre 2021

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail