pau 6El CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya) ha informat dels canvis que entraran en vigor a les proves d’accés a la universitat de l’any 2020. Aquestes noves ponderacions afectaran l’alumnat que aquest any cursarà primer de batxillerat i, que, al juny o setembre del 2020 realitzaran aquestes proves.


     Els alumnes que comencin segon aquest any no hauran de fixar-se en la nova normativa, ja que, ells formaran part de l’últim grup que realitzarà les PAU amb les ponderacions actuals. Els canvis establerts ja són disponibles a la xarxa per a tothom que vulgui conèixer-los.      

    En el comunicat s’explica i es compara la nova taula de ponderacions amb l’actual. A més a més, es troben noves matèries que ponderen 0,2, per tant els centres no haurien de canviar la seva estructura ni oferta formativa.