TAPA SINTESIFSIE-CAT PRESENTA UNA SÍNTESI DE LES PRINCIPALS MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A l'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19.

 

CAPÍTOL I
MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS, FAMÍLIES
I COL·LECTIUS VULNERABLES


Article 5. Caràcter preferent del treball a distància.


S'establiran sistemes d'organització alternatius, particularment per mitjà del treball adistancia. El treball a distància, ha de ser prioritari enfront de la cessació temporal o reducció de l'activitat.


Article 6. Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada.

1.- Els treballadors que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i/o a la reducció d'aquesta:

Accés al dossier íntegre:

Síntesi_RD_8/2020

 

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 67 convidats/des i cap membre en línia

 

cartell abril 20
p1

 

oasispertotlany