CARATULA 10 2020     Ahir a última hora de la nit es va publicar al BOE el “Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19”.


    Amb l'objectiu d'evitar al màxim els desplaçaments de treballadors i reduir al mínim possible la mobilitat de les persones s'aprova un “permís retribuït recuperable” de caràcter obligatori per a aquelles persones que no exerceixin la seva labor en els sectors i activitats considerats essencials.

    Aquest nou Decret eximeix de l'obligació de treballar des d'aquest dilluns 30 de març al 9 d'abril tots dos inclosos. Tret que hagi estat impossible interrompre en aquesta data l'activitat els treballadors podran acudir el dia 30 per a fer les tasques imprescindible que permetin aplicar l'endemà el permís.

    Durant aquests dies els treballadors queden exonerats de realitzar la jornada, perceben el salari i recuperaran les hores no treballades amb posterioritat.

    Aquest complement i aquesta situació laboral no és aplicable als qui realitzen teletreball, als qui estan en situació d'IT o amb el contracte suspès per qualsevol causa legal, als qui ja estan en un ERTO per suspensió o se sol·liciti per l'empresa durant la vigència d'aquest permís o als qui treballen en les activitats que figuren en l'Annex del Decret llei com a essencials i els treballadors dels quals han de continuar assistint als seus llocs de treball.

Pots consultar el resum del decret que hem preparat aquí.

 

Documents relacionats:

Real-Decret llei 10/2020_BOE

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 330 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany