captura consulta ERTO      La Direcció General del Servei Públic d'Ocupació Estatal ha publicat una Nota informativa en la qual estableix el reconeixement d'ofici d'un augment en la prestació per fills a càrrec per a aquelles persones que s'hagin vist afectades per un ERTO.

     Això suposa que aquells treballadors afectats per expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major, o causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció, no hauran de realitzar gestió o cap reclamació ja que el SEPE ho actualitzarà automàticament una vegada estiguin reconegudes les prestacions.

Documents:

PDF LOGOConsulta de la prestació per ERTO
PDF LOGONota de Premsa completa