web retornFSIE EXIGEIX GARANTIES I SEGURETAT AL GOVERN CENTRAL I AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT


FSIE no creu que es donin les circumstàncies per a un retorn a les aules i menys en la forma proposada. Davant una decisió d'aquest tipus, exigim entre altres qüestions:

 
•     Realització prèvia a la incorporació d’un test de diagnòstic a professionals i alumnes. El test ha de repetir-se periòdicament.

•     Desinfecció prèvia del centre i manteniment diari d'aquesta desinfecció.

•     Dotar de mascaretes, guants, gels, sabó, tovalloles de paper d'un sol ús, mesuradors de temperatura corporal, etc.

•     Determinar el tancament del centre si es detecta un cas. Determinar la quarantena si han estat en contacte amb persones que han donat positiu.

•     Aquells alumnes que decideixin assistir a les aules han de comunicar-ho amb anterioritat a l'obertura per a conèixer el volum d'alumnat que hi acudirà.

•     La docència presencial i online simultània no és possible si es vol qualitat. Si es procedeix d’aquesta manera, caldrà contractar a molts docents nous.

 

Documents:

PDF LOGOFSIE exigeix garanties i seguretat davant un possible retorn a les aules