TUTORIAINCORPORACIÓ DEL COMPLEMENT DE TUTORIA DE LA CONCERTADA ALS PRESSUPOSTOS

 

     El proppassat dijous, dia 30 d’abril, es van publicar al DOGC la LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

     Pel que fa a les despeses de personal, els imports són els mateixos que s’han vingut aplicant des del mes de gener de 2020. La llei contempla una important novetat: la incorporació del complement de tutoria.
      Tal i com ja hem anat informant en anteriors ocasions, en l’Acord de Govern GOV/122/2017, del 29 d’agost, es va crear aquest complement que quedava supeditat al fet que es contemplés en la llei de pressupostos; fet que ha succeït aquest any 2020.

     Aquest complement de tutoria, en pagament delegat, s'assigna als mestres que imparteixen educació infantil de segon cicle i educació primària, als tutors d'educació secundària obligatòria, als tutors de batxillerat, als tutors de cicles formatius i als mestres tutors d'educació especial.

 

 

Documents:

PDF LOGOResum_complement_tutoria

PDF LOGOAcord GOV/122/2017, de 29 d'agost