taulesLa proposta realitzada a les CCAA no conté grans novetats i es necessiten algunes
mesures a mig termini que no es contemplen.
FSIE continua proposant un “Pla estratègic nacional finançat per a la climatització i
adequació de les aules”.

     FSIE és partidari de l'ensenyament presencial sempre que les condicions de seguretat dels treballadors, docents i no docents, així com de l'alumnat ho permetin.

 

     El Govern ha realitzat una “Proposta de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID-19 per a centres educatius per al curs 2021-2022” que serà debatuda amb les Comunitats Autònomes, però no amb els representants de la comunitat educativa als quals continua deixant al marge.

 

     En realitat, la proposta és un recopilatori de l’anterior i que professorat, personal d'administració i serveis, equips directius, alumnat i famílies han aplicat de manera exemplar des de fa més d'un any. No obstant això, davant situacions iguals continuen existint criteris i formes d'aplicació diferents en cada territori.

 

     També hi ha alguna proposta com la reducció de la distància per sota de 1,5m que no està prou justificada.

 

     FSIE demana al Govern i a les Comunitats Autònomes que comencin a adoptar mesures de mig i llarg abast per a donar realment màxima seguretat i capacitat de prevenció als centres educatius ordinaris i d'educació especial. Són espais i edificis en els quals la densitat de persones és major que en altres escenaris.
     La pandèmia ha posat en relleu algunes febleses que han de ser esmenades amb diligència. No hem d'esperar que aquesta situació pugui reproduir-se o no estar preparats per a una altra que pogués existir en un futur. Per això, FSIE demana a les administracions públiques:

 

- El denominat “professorat COVID” de reforç ha de romandre en el sistema educatiu almenys fins que la situació sigui de total normalitat.
- Els desdoblaments i la reducció de ràtios han de consolidar-se perquè és un clar benefici per a l'alumnat i la millora de la seva atenció individualitzada.
- Els criteris per a tancar una aula, el període de quarantena dels positius o dels contactes estrets han de ser comuns en totes les Comunitats Autònomes. Les substitucions del professorat afectat per COVID han de ser immediates.
- Ha d'incorporar-se de manera progressiva en els centres educatius personal d'infermeria. En aquests moments, els docents i personal d'administració i serveis estan assumint responsabilitats que no els corresponen (responsable covid i equip covid) i sobre les quals no tenen les competències i preparació adequades.
- El procés de vacunació ha d'accelerar-se amb els treballadors dels centres que encara a data d’avui no tenen les dues dosis de la vacuna. També haurà de realitzar-se de manera ràpida la vacunació de l'alumnat quan sigui autoritzada per l'Agència Europea del Medicament (EMA).
- La pandèmia ha posat en relleu que la qualitat de l'aire de les aules i centres educatius no és bona ni adequada per a les persones que conviuen a l'aula.
- FSIE demana al Govern un “Pla estratègic nacional finançat per a la climatització i adequació de les aules”. S'han d'instal·lar sistemes de ventilació forçada i de purificació de l'aire, així com dotar als centres de mesuradors de CO. Fins i tot som a temps d'evitar que l'alumnat i els professionals hagin d'afrontar un nou hivern amb temperatures per sota de les exigides per la normativa per a poder fer el seu treball. Les dures condicions en les quals s'ha desenvolupat el curs escolar durant els mesos d'hivern no han de tornar a produir-se ni ara ni en el futur.

 

Nota de premsa: condicions de seguretat per al curs 2021-2022.pdf