5La Federació de Sindicats Independents d’Ensenyament de Catalunya (FSIE-CAT) va assistir ahir a la concentració sectorial de la concertada a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, on va reclamar, entre altres, el tracte just i equiparable, la igualtat, la gratuïtat i la diversitat de l’escola concertada.

 

El Departament d’educació ha cancel·lat el concert a més de 100 unitats amb la pèrdua de llocs de llocs de treball que això suposa.

 

El manifest llegit demana la reducció del nombre d’alumnes per aula en consonància amb la natalitat actual, la millora del finançament del mòdul econòmic del concert i l’aplicació definitiva per part del Govern de la Llei d’Educació de Catalunya que inclou la gratuïtat real de la plaça escolar.

 

Les entitats organitzadores de l’esdeveniment no van incloure a FSIE-CAT dins el manifest per no tenir suficient representativitat a Catalunya. Creiem fermament que no va ser una decisió encertada, ja que FSIE-CAT és un sindicat únic i exclusiu de l’Ensenyament privat, concertat i d’atenció a la diversitat; no hi podíem faltar. Vam ser-hi i hi serem sempre que l’escola concertada surti al carrer per defensar el que és seu.

 

Defensarem a les treballadores i treballadors d’aquest sector com hem fet sempre, i tan si compten amb nosaltres com si no; allí estarem! Els nostres afiliats i delegats també tenen veu i nosaltres estarem sempre per fer-la sentir.