FSIE COL·LABORA AMB EL PROGRAMA “CRUZ ROJA RESPONDE” PER A FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA PER COVID-19

EUcATuiWoAAvgCA    Davant la situació creada per l'extensió del coronavirus i el gran impacte que està tenint al nostre país, som conscients de les dificultats que existeixen per a destinar els recursos extraordinaris necessaris per a afrontar la crisi i pal·liar les seves conseqüències socioeconòmiques i sanitàries, sobretot entre els més desfavorits.

 

    És per això que el Secretariat Federal de FSIE, representant als 54 sindicats que conformen la Federació i a tots els seus afiliats i delegats en el conjunt de l'Estat, considerem necessari solidaritzar-nos amb els qui més estan patint aquesta situació i hem resolt col·laborar amb el programa "Cruz Roja RESPONDE" davant del COVID-19.

 

    FSIE dóna a aquesta campanya 100.000€ per a poder contribuir en la ingent tasca de contenir la propagació del virus cobrint les necessitats sanitàries, educatives i socials que aquesta crisi sanitària ha generat.

 

    FSIE vol col·laborar amb aquest pla d'actuació i resposta promogut per CREU ROJA amb la finalitat de reforçar la capacitat d'actuació en àrees tan sensibles com la Inclusió Social, l'Ocupació, la Salut i l'Educació amb especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i dependents.

 

    Entenem que en aquests moments totes les ajudes són poques i ens veiem en la necessitat moral d'ajudar a aquells que arriben on nosaltres no podem. La solidaritat i la cooperació són imprescindibles en aquests moments ja que solament junts podrem superar aquest desafiament.

 

Documentació relacionada:

Donació al programa Creu Roja Respon

PUBLICAT AL BOE EL RD 10/2020 QUE ESTABLEIX EL NOU PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE

CARATULA 10 2020     Ahir a última hora de la nit es va publicar al BOE el “Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19”.


    Amb l'objectiu d'evitar al màxim els desplaçaments de treballadors i reduir al mínim possible la mobilitat de les persones s'aprova un “permís retribuït recuperable” de caràcter obligatori per a aquelles persones que no exerceixin la seva labor en els sectors i activitats considerats essencials.

    Aquest nou Decret eximeix de l'obligació de treballar des d'aquest dilluns 30 de març al 9 d'abril tots dos inclosos. Tret que hagi estat impossible interrompre en aquesta data l'activitat els treballadors podran acudir el dia 30 per a fer les tasques imprescindible que permetin aplicar l'endemà el permís.

    Durant aquests dies els treballadors queden exonerats de realitzar la jornada, perceben el salari i recuperaran les hores no treballades amb posterioritat.

    Aquest complement i aquesta situació laboral no és aplicable als qui realitzen teletreball, als qui estan en situació d'IT o amb el contracte suspès per qualsevol causa legal, als qui ja estan en un ERTO per suspensió o se sol·liciti per l'empresa durant la vigència d'aquest permís o als qui treballen en les activitats que figuren en l'Annex del Decret llei com a essencials i els treballadors dels quals han de continuar assistint als seus llocs de treball.

Pots consultar el resum del decret que hem preparat aquí.

 

Documents relacionats:

Real-Decret llei 10/2020_BOE

LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ ACORDA UN NOU CALENDARI PER A LES PAU ENTRE ALTRES MESURES EXTRAORDINÀRIES

sectorial coronavirus EBAU     El Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Ministeri d'Universitats han acordat, juntament amb les Comunitats Autònomes, que la prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat se celebri entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en convocatòria extraordinària.

 

     Amb l'objectiu d'assegurar que l'accés a la Universitat de tots els alumnes i alumnes es produeixi en completa igualtat d'oportunitats s'ha acordat també modificar el model i el contingut de les proves.

 

     Si bé les dates dependran de l'evolució de la crisi sanitària, s'ha establert que les qualificacions es publiquin abans del 17 de juliol per a la convocatòria ordinària i abans del 18 de setembre l'extraordinària; no podent realitzar-se l'assignació definitiva de places abans del 25 de setembre.

 

     En la Conferència Sectorial d'Educació celebrada per videoconferència i presidida per la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, i en la qual han participat el secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana; la secretària general de Formació Professional, Clara Sanz, el sotssecretari del MEFP, Fernando Gurrea, i els consellers d'Educació de les Comunitats Autònomes, s'ha acordat també que es cancel·lin les proves d'avaluació diagnòstica que estableix la LOMCE per a 3r i 6è de primària i 4t de l'ESO.

 

     En la sessió de treball s'han aprovat definitivament també les mesures anunciades ahir relatives a la flexibilització de les pràctiques en FP, la limitació de les hores al mínim recollit en la normativa (220 hores) o la integració del mòdul de FTC amb un mòdul de projecte perquè es puguin abordar els objectius associats a l'entorn laboral. Aquesta mesura afectarà tant l'FP bàsica, com a la de grau mitjà i grau superior.

 

FSIE ELABORA UN DOSSIER AMB INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE ELS ERTOS

tap ERTO

FSIE elabora un dossier amb informació bàsica sobre els ERTOS

 

      Un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) és un mecanisme del qual disposen les empreses, amb intervenció de l'Autoritat Laboral i sotmès al compliment de determinats tràmits, per a justificar l'adopció d'una sèrie de mesures de caràcter temporal quan existeixin causes degudament justificades.

        La regulació legal d'un ERTO està continguda en els articles 45, 47 i 51.7 de l'Estatut dels Treballadors i en el Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

 

Podeu accedir al dossier complet aquí:

Dossier_consideracions_davant_un_ERTO

 

SÍNTESI DE LES PRINCIPALS MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A l'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19.

TAPA SINTESIFSIE-CAT PRESENTA UNA SÍNTESI DE LES PRINCIPALS MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A l'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19.

 

CAPÍTOL I
MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS, FAMÍLIES
I COL·LECTIUS VULNERABLES


Article 5. Caràcter preferent del treball a distància.


S'establiran sistemes d'organització alternatius, particularment per mitjà del treball adistancia. El treball a distància, ha de ser prioritari enfront de la cessació temporal o reducció de l'activitat.


Article 6. Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada.

1.- Els treballadors que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i/o a la reducció d'aquesta:

Accés al dossier íntegre:

Síntesi_RD_8/2020

 

S’HABILITARAN TARGETES MONEDER PER A LES FAMÍLIES DELS MENORS BENEFICIARIS DE LES BEQUES MENJADOR

ajuts menjador    S’habilitaran targetes moneder per a les famílies dels menors beneficiaris de les beques menjador i per als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat, a través d’un acord amb La Caixa.

 

     Seran un total de 140.000 targetes per a infants usuaris del servei de menjador i 20.000 per als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat.

  •    
  •     Per a cada família es carregarà la targeta amb l'import de la prestació diària pel total de dies que duri el tancament.
    Els Departaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies garanteixen els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques i a menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat, a través de l’habilitació de targetes moneder en un acord assolit amb La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. En total són 140.000 targetes per a infants usuaris del servei de menjador i 20.000 per als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat.

 

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 156 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany