Arribats a aquest punt i esgotades les vies de diàleg, FSIE considera:
 
        

           Que se segueix tractant a l'ensenyament concertat com a subsidiàri del públic.

      Que no s'incorpora cap millora per als professionals de l'ensenyament concertat. Segueix perpetuant-se la discriminació introduïda per la LOE en contemplar només mesures per als funcionaris públics i no per als docents de la concertada.

 
          Que s'ha modificat l'art. 117 referit als salaris del personal docent de nivells concertats i PAS donant la possibilitat a les empreses de modificar-los substancialment si acrediten raons econòmiques, organitzatives, tècniques o de productivitat.  
 

           S'ha suprimit que el Consell Escolar del centre hagi de pronunciar-se en els acomiadaments de professors. També es redueixen altres funcions al Consell Escolar del centre.    

         Els concerts no es renoven automàticament, ni es possibilita la concertació del batxillerat que segueix sent gratuït a l'ensenyament públic.

   
            FSIE ha advertit que l'aplicació de la LOMCE, complexa i difícil, comportarà la reducció d'horaris i salaris ja que es modificarien les assignatures i els seus horaris i la nova estructura provocarà el tancament d'unitats i els seus corresponents acomiadaments. Hem sol·licitat solucions i no se'ns donen.

 
         Que el Ministeri no ha convocat la taula sectorial de l'ensenyament concertat en 18 mesos. Tampoc la comissió d'anàlisi del mòdul del concert malgrat tenir damunt de la taula nombroses peticions. No vol que se sàpiga el cost real del lloc escolar. El Ministeri ha iniciat converses sobre l'Estatut Docent només amb els sindicats de l'ensenyament públic excloent a la resta del professorat.

   
           Es reconeix en la Llei al professorat i a l'equip directiu com a “autoritat pública docent”, i no creiem que inclogui als qui no som funcionaris públics.

   
            Els Pressupostos Generals de l'Estat consoliden les dures retallades salarials que hem sofert i es congelen els nostres salaris tornant a perdre poder adquisitiu.

             
       S'estan tancant nombroses aules i el professorat està sent acomiadat com a conseqüència de l'increment del nombre d'alumnes per aula quan precisament la natalitat està caient any rere any de forma preocupant.

    
           Els centres, en el marc de la seva autonomia, podran incrementar el calendari escolar i l'horari lectiu de matèries conforme a les disposicions que dictin les administracions educatives. Si una administració autoritza que hi hagi més dies escolars o més horari lectiu, autoritzarà la contractació de més professorat o aquesta càrrega addicional recaurà sobre els que ja estiguin al centre?

 

          És la nostra última oportunitat d'aconseguir modificar una Llei que pot perjudicar-nos molt en el futur. Per això demanem l'esforç de participar en aquest dia de vaga i mostrar el nostre rebuig a la falta de diàleg i negociació i a les qüestions que ens perjudiquen directament com a professionals.

 

  

   VAGA GENERAL EN L'ENSENYAMENT CONCERTAT
PARTICIPA PEL NOSTRE FUTUR

HI PODEM PERDRE MOLT

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

taules banner web

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail