FSIE, exercint la responsabilitat que li correspon, amb independència i per raons estrictament professionals va convocar vaga i aquesta concentració, juntament amb altres en diferents territoris, per manifestar la nostra enèrgica protesta davant l'aprovació de dues futures Lleis que ens perjudiquen molt.

     D'una banda, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2014 consolida un any més us duríssimes retallades que hem patit des de l'any 2010 en els nostres salaris fent-nos perdre aproximadament un 20% del nostre poder adquisitiu. Es consoliden també les retallades en educació: seguirem tenint plantilles molt ajustades i clarament inferiors a les de l'ensenyament públic, dificultats per a les substitucions, cada vegada més traves per poder jubilar-nos o increments d'alumnes per aula que propiciaran el tancament d'unitats i els seus consegüents acomiadaments.

     D'altra banda, la reforma educativa, aprovada exclusivament amb els vots del Partit en el poder, estarà vinculada a la permanència al govern d'aquest partit. Ni un suport parlamentari ni un suport explícit de la comunitat educativa. L'anunci d'una nova reforma pactada pels partits de l'oposició quan accedeixin al poder ens obliga a exigir àdhuc amb més força un Pacte Educatiu d'Estat en matèria d'educació. I en això la responsabilitat no és només del PP, també ho és del PSOE i en menor mesura de la resta de forces polítiques amb representació parlamentària. La classe política no està a l'altura necessària per resoldre els greus problemes del nostre país.

 

    La Llei de PGE segueix retallant el nostre poder adquisitiu i la LOMCE posarà en perill els nostres llocs de treball i la viabilitat de molts centres.

   No sabem quant durarà aquesta Llei però sí sabem que ens tocarà lluitar molt si s'aprova amb els mateixos termes actuals. I estem disposats a això, ho farem com sempre ho hem fet, amb professionalitat i des de la nostra independència, defensant els nostres interessos i la llibertat d'ensenyament i amb accions com la de dijous aconseguirem millorar la situació.
 
                                                                         DESCARREGA el manifest de FSIE
 
 
                                                                                                    

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

taules banner web

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail