carteldiscapacidaddiainternacional

FSIE exigeix a les administracions un major esforç
econòmic i social en el 
Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional   FSIE celebra el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional sota el lema “Aprendre a descobrir altres capacitats”.

-Per FSIE és necessari un esforç econòmic i social per part de les administracions que repercuteixi directament en la integració de les persones amb discapacitat, garantint la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament de les seves capacitats.

-FSIE promou accions que ajudin a prendre consciència de la realitat d'un col·lectiu que sofreix una forta discriminació.

   La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) celebra aquest any el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional sota el lema “Aprendre a descobrir altres capacitats”, i aprofita la data per exigir a les administracions públiques un major esforç econòmic i social que ajudi a la integració d'aquestes persones en una societat que ha d'aspirar a ser més tolerant, plural i amb igualtat d'oportunitats per a tots.

   Una de les tasques de FSIE en l'àmbit de l'atenció a persones amb diversitat funcional s'encamina a treballar per l'eliminació de barreres, ja siguin físiques, socials o econòmiques, i a promoure accions que permetin prendre consciència sobre la magnitud d'una realitat que ara com ara, i segons dades de Nacions Unides, afecta a un 15 per cent de la població mundial, sobre el qual recau una forta discriminació en tots els àmbits.

   Aprofitant el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, FSIE vol cridar l'atenció sobre la necessitat de desenvolupar polítiques que garanteixin els drets i el benestar d'aquestes persones, i sensibilitzar sobre tot allò positiu que comporta la integració d'un col·lectiu que ha d’oferir-nos tantes coses. Per això, considerem essencial fomentar el respecte a la dignitat inherent, l'autonomia individual, la independència, la participació i la inclusió plenes i efectives en la societat, el reconeixement de la diferència i la seva acceptació, o la igualtat d'oportunitats. Només “aprenent a descobrir altres capacitats” podrem construir un món millor per a tots.

   Educació, ocupació, sanitat o atenció a la dependència són camps en els quals en aquest moment es necessita concentrar esforços perquè tenir una discapacitat no suposi ser diferent. És per això que FSIE insta als poders públics a que aquests signes de recuperació econòmica, que tant pregonen, es tradueixin en mesures reals i efectives que corregeixin les retallades sofertes per aquest col·lectiu especialment.

 

 Nota de premsa

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

taules banner web

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail