PUEYO compareix         El secretari general de FSIE, Jesús Pueyo Val, va comparèixer aquest dilluns 6 de març davant els membres de la Subcomissió d'Educació sobre el Pacte Educatiu del Congrés dels Diputats, per exposar les aportacions de l'organització sobre aquest assumpte i deixar veure quina és la postura de FSIE pel que fa a temes com la Llei de la Funció Docent o l'extensió de la formació obligatòria fins als 18 anys.

           De la compareixença completa, que es pot llegir en el document adjunt, es poden extreure alguns punts destacats com:

 

  

 • FSIE creu que el Pacte Educatiu no és imprescindible per al funcionament del sistema, però sí necessari perquè funcioni millor.
 • FSIE demana la participació en el pacte de la comunitat educativa i els agents socials del sector.
 • Per FSIE, el pacte ha de sustentar-se en la Constitució i el seu article 27, que defensa el dret a l'educació i la llibertat d'ensenyament.
 • L'ensenyament concertat no és un problema per al sistema educatiu. Cal acabar amb el debat interessat que enfronta a la xarxa pública amb la concertada.
 • L'ensenyament públic i la concertada són complementàries, no la segona subsidiària de la primera.
 • El principi de subsidiarietat que alguns volen aplicar a la concertada és il·legal.
 • El pacte ha de posar les bases d'un sistema que es mantingui almenys 15 anys inalterable.
 • El pacte ha de regular el currículum de l'ensenyament bàsic i obligatòri, les competències de les administracions i establir mecanismes d'avaluació i revisió.
 • El pacte ha d'abordar el finançament, l'estructura del sistema educatiu, i el fracàs i l'abandó escolar.
 • FSIE proposa un pacte que estableixi la formació obligatòria dels 6 als 18 anys i la gratuïtat dels 0 als 18 anys.
 • El pacte ha de garantir la mateixa dotació de recursos humans i econòmics a tots els alumnes de centres sostinguts amb fons públics.
 • FSIE demana que el pacte pensi en les conseqüències que poden sofrir els professionals a nivell econòmic i laboral amb els canvis legislatius. 
 • FSIE demana que s'abordi la Llei de la Funció Docent per regular la professió i la carrera de tots els docents, amb independència del tipus de centre en el qual exerceixin.
 • FSIE reclama la revisió dels concerts per millorar un sistema que vetlla per les condicions laborals de milers de professionals.
 • FSIE crida al fet que es torni a convocar la Mesa Sectorial de la Concertada i reclama a la Comissió per a l'Anàlisi del Model Econòmic del Concert que acabi el seu treball sobre el cost de la plaça escolar.
 • FSIE demana diligència perquè els professionals docents i no docents de la concertada recuperin les retallades sofertes des de 2010.
 • FSIE demana més finançament per als centres concertats per millorar les condicions econòmiques i laborals de tots els seus treballadors.

Documents relacionats

PDF LOGOCompareixença al Congrés dels Diputats de Jesús Pueyo Val

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

taules banner web

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail