Convenis

 
 

         El passat 17 de maig el Govern va aprovar al Consell de Ministres el projecte de text de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa i tots els que formem part de la Comunitat Educativa hem estat valorant i estudiant el projecte de Llei que modificarà el nostre Sistema Educatiu.
 
 
     FSIE vol contribuir, amb la següent documentació, a l'estudi i aprofundiment d'aquesta Llei per part de tota la Comunitat Educativa i, especialment, dels professionals de l'ensenyament privat.
 
 
 
 
ARQUITECTURA DEL SISTEMA EDUCATIU: Esquema general del Sistema Educatiu que estableix la LOMCE
 
 
COMPARATIVA LOE – LOMCE: modificacions que la LOMCE fa a la LOE
 
 
ETAPES I ASSIGNATURES QUE ESTABLEIX LA LOMCE: Etapes i tipus d'assignatures que promou la LOMCE
 
 
 
   

 

     Actualment ens trobem a la fase de la tramitació parlamentària del projecte de llei. FSIE participarà activament en aquest procés i sol·licitarà reunir-se amb els principals partits polítics amb la intenció de poder explicar-los les nostres propostes a la LOMCE perquè així puguin introduir esmenes que millorin la Llei.
 

     FSIE ha sol·licitat la compareixença davant la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats per poder explicar, en seu parlamentària, totes les nostres iniciatives i propostes que, entenem, ajuden a millorar el projecte de llei.