Convenis

FSIE INFORMA 30 paga 2013 2 pas 2019 i nova figura aux conversa        A la nòmina d’octubre s’abonarà el 30% de la paga extraordinària del 2013 en compliment del Decret Llei 3/2019, de 22 de gener.

 

       Segons acord recent de la mesa del conveni de concertada, es determinen els següents increments salarials per al 2019:

 

- Per al personal docent de nivells no concertats (llar d’infants, batxillerat, cicles formatius...) d’un 2,25% de gener a juny i d’un 0,25% addicional de juliol a desembre per al 2019. A més, per a les categories del grup del primer cicle d’Educació Infantil integrada, s’ha aplicat un increment lineal addicional de 25€ al sou base.

 

-  Per al PAS d’un 2%.

      Tant bon punt les quantitats hagin estat revisades, us farem arribar les taules completes i actualitzades. Les noves taules seran d'aplicació obligatòria a partir de la seva publicació al DOGC i les diferències es podran liquidar dins dels dos mesos posteriors.