Breu motivació de l’observació:
L’Estatut Docent que reguli qüestions tan importants en relació a l’exercici de la professió docent ha d’incloure a tots els professionals. Una llei orgànica que exclogui als docents de l’ensenyament concertat i privat és un clar exemple d’una greu discriminació negativa cap a un col·lectiu tan important. L’Estatut Docent ha de ser per a tots els professionals sense perjudici de que puguin existir-hi qüestions o apartats referits a col·lectius concrets degut a les seves peculiaritats.
 
EL CONSELL ESCOLAR DE L’ESTAT APROVA UNA ESMENA DE FSIE DEMANANT UN ESTATUT DOCENT PER A TOTS.
 
L’esmena, juntament amb la resta de l’Informe va ser aprovat en el Ple del Consell Escolar de l’Estat per 47 vots a favor, 5 en contra i 2 abstencions.
 
A més, com ja coneixeu, TOTS ELS CONSELLS ESCOLARS AUTONÒMICS S’HAN PRONUNCIAT PER UN ESTATUT DOCENT ACORDAT PER TOTES LES ORGANITZACIONS DELS DIFERENTS SECTORS EDUCATIUS.
 
LA DIGNIFICACIÓ DE LA PROFESSIÓ HA D’EMPARAR A TOTS ELS DOCENTS, NO SOLAMENT A AQUELLS QUE TREBALLEN EN CENTRES PÚBLICS.
 
JA HEM SUPERAT LES 15.000 SIGNATURES I CADA COP TENIM MÉS SUPORTS.
 
L’OBJECTIU ESTÁ A PROP... SUMA-T’HI I SIGNA EL MANIFEST
 
DIFON EL MANIFEST I ACONSEGUEIX MÉS SUPORTS
 
 
 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

taules banner web

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

 

 

Poster octubre 2021

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail