Noves mesures en relació a la jubilació parcial i a la jubilació anticipada

  

nova jubilació parcial

              El proppassat 16 de març, es va publicar al BOE el  Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, que havia estat aprovat al Consell de Ministres el dia abans.
       Aquest Reial Decret Llei (RD-L) contempla una sèrie de mesures, dirigides bàsicament a l’àmbit de la Seguretat Social on la jubilació és el principal apartat.
           Com ja sabeu, l’any 2013 ha entrat en vigor la Llei 27/2011, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, que modifica substancialment el règim de la jubilació vigent fins al moment. L’entrada en vigor d’alguns dels preceptes d’aquesta llei van estar suspesos durant tres mesos pel Reial Decret Llei 29/2012, de 29 de desembre, de manera que no seria fins al dia 1 d’abril de 2013 que entrarien en vigor totes les modificacions previstes a la llei 27/2011.
           Ara, el RD-L 5/2013 permet, a partir del proper 1 d’abril de 2013, l’aplicació d’aquelles mesures suspeses, però aprofita per revisar i canviar alguns continguts de la llei 27/2011. Podeu accedir al resum fent click a la imatge que acompanya aquest article.
           Entre altres aspectes, aquest nou reial decret, al seu capítol II, modifica la regulació de la jubilació anticipada i de la jubilació parcial, tot alterant les previsions que, conforme la Llei de reforma de les pensions, van haver d'entrar en vigor el passat dia 1 de gener de 2013, i l'aplicació de les quals va ser suspesa durant 3 mesos, alhora que introdueix regles transitòries no previstes fins ara per a l'aplicació de la jubilació parcial. 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

taules banner web

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

 

 

Poster octubre 2021

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail