Permiso PaternidadDesprés de l'entrada en vigor de la nova Llei de Pressupostos Generals de l'Estat la passada setmana el permís per paternitat ha passat de les quatre a les cinc setmanes ininterrompudes de durada.
Els pares de bebès nascuts a partir del 5 de juliol podran beneficiar-se d'aquesta ampliació, aplicant-se també en els casos d'adopció o acolliment de menors l'edat dels quals no superi els 6 anys, a la qual se li sumen dos dies extra per cada fill a partir del segon.

Quan?
Aquestes setmanes podran gaudir-se una vegada finalitzat el permís retribuït per naixement establert per conveni, o si escau des de la resolució judicial que constitueix l'adopció o acolliment, a qualsevol moment durant la baixa per maternitat o immediatament després de la finalització de la mateixa.

Quant?
La quantia econòmica del subsidi és equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per Incapacitat Temporal per contingències comunes.

Com?
L'última setmana del permís podrà gaudir-se de forma independent, previ acord amb l'empresa, dins dels nou mesos següents al naixement, adopció o acolliment. A més, la suspensió de l'activitat podrà fer-se en règim de jornada completa o parcial d'un mínim del 50% sent compatible amb el permís de maternitat i els períodes de descans establerts.

Per tenir dret al permís s'ha d'estar afiliat, en alta o en situació assimilada i tenir un període mínim de cotització de:

-180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data de l'inici d'aquesta suspensió o permís.
-O bé 360 dies al llarg de la vida laboral.

Tota la informació necessària sobre la documentació que s'ha de presentar està disponible aquí.

FSIE considera que, encara que positiva, aquesta mesura és insuficient per contribuir a la pujada de la natalitat i ajudar a combatre l'alarmant procés d'envelliment de la nostra societat els efectes de la qual en el sistema educatiu, com la falta d'alumnat, són cada vegada més visibles. Encara que estem per sobre d'alguns dels nostres països veïns encara distem molt de països com Suècia, amb 480 dies de permís a repartir entre tots dos progenitors, o Noruega, amb 315 per a la mare i 112 per al pare. Per això, des de l'organització sindical es reclama que els permisos, tant de maternitat com de paternitat, s'incrementin fins a situar-nos al capdavant d'Europa amb la finalitat de posar solució a la greu crisi demogràfica existent.
 

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 220 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany