PROPOSTES DE FSIE PEL 20-N EN MATÈRIA D

 

EN MOTIU DE LES PROPERES ELECCIONS GENERALS DEL 20-N
 
PROPOSTES DE FSIE EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ
 
Des de que el passat 29 de juliol el President del Govern Central, el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, ens va anunciar que “com que s’han acomplert els principals objectius que ens havíem marcat per a aquesta legislatura, he decidit convocar eleccions generals el proper 20 de novembre”, el clima preelectoral ha marcat aquests tres mesos la manera de fer de totes les formacions polítiques. Totes elles han estat i encara ho estan, elaborant el seu programa polític de cara a les properes eleccions.
FSIE, com a sindicat majoritari a l’ensenyament privat i concertat, revalida la seva majoria absoluta després de la celebració de les Eleccions Sindicals a l’ensenyament sostingut amb fons públics a les Comunitats de: Aragó, Madrid, C. Valenciana, Castella i Lleó, Castella La Manxa, R. Múrcia i Navarra; A més a més som la primera força sindical a: Andalusia, Galicia, La Rioja i Cantàbria.
FSIE també és sindicat representatiu als convenis d’Ensenyament Privat, Centres d’Educació Infantil, Centres d’Educació Universitària i Col·legis Majors.
Davant les properes eleccions generals convocades el proper 20 de novembre, fem arribar als partits polítics les nostres propostes en matèria d’educació per a que puguin ser incloses en els seus programes electorals.
 
1.- PACTE EDUCATIU
Encara és necessari assolir un Pacte d’Estat en matèria d’educació no universitària que doni estabilitat al sistema i redueixi els elevats índex de fracàs escolar i abandonament.
Límits/condicions mínimes que des de FSIE entenem que s’ha de donar per assolir el Pacte:
-          S’ha de realitzar en el marc de la Constitució Espanyola amb el màxim respecte a la llibertat d’ensenyament establerta a l’article 27.
-          Ha de plantejar mesures concretes que permetin reduir l’alt índex de fracàs escolar i abandonament prematur que tenim al sistema educatiu.
-          El pacte ha de refermar la complementarietat de les dues xarxes, pública i concertada,. Sense que en cap cas es consideri subsidiària a l’escola concertada respecte de l’ensenyament públic.
-          El pacte ha de contemplar la dignificació i el reconeixement dels professionals de l’ensenyament i, en concret, ha d’establir mesures de millora per als docents i el PAS dels centres concertats.
-          El Pacte ha de garantir prou finançament per a poder ser dut a terme.
 
 
2.- FRACÀS ESCOLAR I ABANDONAMENT
 
Es necessita una planificació l’objectiu final de la qual sigui:
-          Reduir el fracàs escolar fins a un màxim del 9%
-          Reduir la taxa d’abandonament escolar fins arribar al 15% el 2015 (Objectiu de la U.E.).
MESURES: En el debat desenvolupat en el darrer intent de consecució d’un Pacte d’Estat per l’Educació, FSIE va elaborar documents d’anàlisi i propostes. Les més significatives per a reduir el fracàs escolar son, per enumerar algunes:
-          Potenciar asignatures instrumentals bàsiques i comuns: matemàtiques, llegua...
-          Fomentar l’autonomia dels centres amb plans específics per a: alumnes amb NEE, alumnes repetidors, alumnes amb un alt nivell de qualificació...
-          Incorporació dels orientadors als nivells d’Infantil i Primària.
 
3.- PROGRAMES DE COOPERACIÓ TERRITORIAL
 
Com a conseqüència del fracàs del Pacte s’arriba a un acord a la Conferència Sectorial per a desenvolupar una sèrie de programes amb finançament del Govern Central i de cada CC.AA.
 Aquests programes no son aplicats als alumnes i famílies de centres concertats de manera generalitzada en tot el territori o es fan de diferents maneres segons dicta cada CC.AA.
Aquesta situació suposa una clara discriminació.
FSIE ha demanat al Ministeri que se’ns digui el grau d’aplicació de cada programa i el detall de la seva aplicació per saber la seva afectació a centres públics i concertats.
4.- REIAL DECRET DE CONCERTS
 
Va ser tramitat per la via urgent fa més d’un any i encara no ha estat publicat.
Va ser negociat amb el sector, i es van arribar a acords puntuals, però no sabem qué ha estat modificat a posteriori.
Per a FSIE:
-          És la norma bàsica i ha de ser millorada, prèvia negociació i ampli pacte amb el sector, després de l’experiència acumulada en 25 anys.
-          El concert és el sistema més transparent i avançat de control dels fons públics assignats a centres concertats. Per un altre cantó, ha permès millorar les condicions laborals dels professors: pagament delegat, recol·locació...
 
Aportacions de FSIE:
 
-          Gratuïtat de PCPI (ensenyament obligatori)
-          El concert educatiu no només ha de tenir per objectiu la gratuïtat sinó que el seu objecte de ser és possibilitar la lliure elecció de centre en igualtat de condicions.
-          - La renovació dels concerts ha de ser automàtica i indefinida sempre i quan s’acompleixin els requisits.
-          La programació de la xarxa de centres ha d’atendre les necessitats d’escolarització que s’han de basar en la demanda de les famílies i en l’existència de centres mantinguts amb fons públics. Les administracions educatives hauran de considerar els diversos condicionants de l’oferta educativa: desenvolupament demogràfic d’una zona i demanda de places escolars i d’ensenyaments.
-          Els concerts educatius responen a un dret constitucional per la qual cosa no han de quedar supeditats a la “disponibilitat pressupostària” de les administracions.
 
5.- PROFESSORAT I PAS DELS CENTRES CONCERTATS.
Mesures mot concretes per acabar amb la reiterada discriminació que suporta el professorat dels centres concertats:
-          Desenvolupament d’un pla pautat, concret i detallat d’equiparació retributiva per a tot l’Estat, vinculat al creixement econòmic explicitat a la LPGE.
-          Augment de la ràtio professor/aula que permeti la reducció de la càrrega lectiva.
-          Potenciació de l’activitat tutorial.
-          Reconeixement de la funció directiva.
-          Pla de formació del professorat plurilingüe mitjançant beques que possibilitin la immersió lingüística.
-          Pla de formació docent que fomenti la col·laboració entres les administracions i les universitats públiques i privades. Accés en igualtat de condicions de tot el professorat als centres de formació de professors.
-          Pla de foment de l’autoritat del professorat sense discriminació jurídica entre públics i concertats.
 
Millores de les condicions del PAS:
 
-          Separació del seu salari en el mòdul de concert i aplicació de pagament delegat.
-          Confecció d’un pla de plantilles mínimes necessàries en un centre educatiu.
 
6.- MESA DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT I COMISSIÓ PER A L’ANÀLISI DEL MÒDUL ECONÒMIC DEL CONCERT
Dotar de més contingut a la Mesa de la Concertada i que sigui el fòrum de diàleg i de negociació que demanem.
La Comissió d’anàlisi del mòdul de concert ha d’acabar els seus treballs establin el cost del lloc escolar i un pla plurianual per assolir el finançament adequat dels centres concertats en els PGE i en els pressupostos de les CC.AA.
7.- LLIBERTAT D’ELECCIÓ: INFANTIL, BATXILLLETA I DIFERENCIADA.
-          Concerts en 3-6 anys
-          Convenis en 0-3 anys
-          Augmentar les unitats concertades a on hi hagi demanda i possibilitats
-          Concert del batxillerat
-          Problemes estructurals i de treball en el sector amb un batxillerat de 3 anys en relació amb el seu lligam amb la ESO
-          Manteniment dels concerts als centres d’educació diferenciada
-          Facilitar la creació de centres concertats.
 

Fsie demana la retirada del video del Psoe

 

 

Senyor JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Secretari General del PSOE

 

            La FEDERACIÓ DE SINDICATS INDEPENDENTS DE L’ENSENYAMENT (FSIE), organització sindical majoritària al sector de l’ensenyament concertat i privat, solicita al PSOE la retirada del vídeo que, en el marc de la campanya electoral, està difonent sobre educació.

            Las raons de la nostra petició són obvies i no creiem necessari explicitar les falsedats que hi ha al vídeo ni al discurs demagògic i manipulador que s’hi dona.

            FSIE defensa i exigeix, ja fa anys, la necessitat d’assolir un Pacte d’Estat en matèria d’Educació. Per això és necessari el consens i l’acord. En canvi vostès han optat per la confrontació i la difamació.

            l seu partit polític ha provat de desfer en un vídeo de poc més d’un minut, l’esforç i l’enorme treball de moltes persones i organitzacions que han apostat tots aquests darrers anys per un Pacte que faci sortir al nostre país del gran fracàs escolar que patim. Treballem per un Pacte que eviti que l’educació estigui manada pels partits polítics amb interessos exclusivament partidistes en lloc de vetllar per l’interès i el benefici de tota la societat.

            En nom i representació de la majoria de professionals del sector de l’ensenyament concertat i privat, la dignitat, el reconeixement social i professional dels quals es veuen seriosament atacats a la seva propaganda, reiterem la nostra petició de retirada de la campanya electoral el video aludit.

            Atentament,

 

                                                                                                                                                                                                Jesús Pueyo Val

                                                                                                                                                                                 Secretari General de FSIE

 

Aquí podeu veure el vídeo:  http://www.youtube.com/watch?v=8Alwa6E8Eds

 

EDUCADORS EMPRENEDORS. MOVIMENT E3

FSIE, mitjançant EducaRed, ofereix la possibilitat de participar en el projecte: MOVIMENT E3. El projecte consisteix a mobilitzar a milers de professors amb l'objectiu de fer-los emprenedors, en EDUEMPRENEDORS. No es tracta de tenir idees sobre educació, es tracta de convertir-les en projectes i que això es vegi reflectit  en el sistema educatiu.

El món està canviant a una velocitat cada vegada més ràpida. Eduquem per a un temps futur que gairebé no podem ni imaginar i utilitzem en infinitat de casos continguts i tècniques modernes. Al llarg dels segles XIX i XX l'educació canvià el món; ara mateix no tenim aquesta sensació. L'Educació necessita un canvi i seguir sent un lider social. Les persones som l'element clau de qualsevol canvi i els docents han de ser els agents d'aquest gran canvi en l'Educació, però hem de fer servir les eines que permeten canviar el món, hem de fer servir les eines que utilitzen els emprenedors.
 
T'oferim la possibilitat de poder transformar el sistema educatius, convertin-te, primerament en un emprenedor. Primer, un emprenedor, veu i examina el món i porta a la pràctica tot el que veu. Volem recolzar-te, evolucionar per què puguis canviar l'educació. Veuràs el món de l'educació amb ulls diferents, veuràs altres realitats i compartiràs les teves idees amb gent com tu.
 
Si ets  mestre o professora, pots ser el protagonista d'aquesta transformació. Estàs preparat/ada? Contacta amb Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

FSIE ACONSEGUEIX UNA SENTÈNCIA IMPORTANTÍSSIMA REFERENT A LA JUBILACIÓ PARCIAL

El RD llei 8/2010 eliminà la possibilitat de jubilar-se parcialment abans dels 61 anys, tret de la següent situació: treballdors afectats per compromisos adquirits en expedients de regulació de treball o per mitjà de Convenis i acords col·lectius d'empresa, aprovats o pactats abans del 25 de maig de 2010. Amb això, i nomès fins el 31 de desembre de 2012, es podia un treballador jubilar als 60 anys i sis mesos o als 60 anys si el rellevista era contractat a jornada completa i amb contracte de duració indefinida.

Donsc bé, el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó ha estimat la demanda presentada per FSIE i ha resolt (sentència de 10 de març de 2011), que el criteri restrictiu de la Seguretat Social que deia que no era suficient  amb el conveni col·lectiu i s'exigia un acord particular d'empresa anterior al 25 de maig, no era vàlid.

La importància del recurs és que la Seguretat Social havia interpretat de manera restricitiva i contradictòria el RD llei 8/2010. I que amb aquest recurs es demostra que el Conveni Col·lectiu sí que es pot considerar, segons el Tribunal, com un acord anterior al 25 de maig.

Aquesta sentència no marca jurisprudència, així que haurem de continuar complint el RD llei 8/2010. Si vols tenir més informació sobre la sentència o sobre com t'afectarà, posa't en contacte amb FSIE-CAT al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o al telèfon 932 158 222 

 

FSIE ABANDONA LA INTERNACIONAL DE L

 

 
Després d'un estudi exhaustiu de les resolucions de la INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ, FSIE ha observat un canvi substancial en aquesta organització que ha passat a defendre única i exclusivament l'escola pública i laica. Des de FSIE entenem que la IE els seus plantejaments són un actac a l'Educació d'Iniciativa Social i a la Privada.
 
 
 Per coherència, en defensa dels principis que FSIE sempre ha defès (Llibertat d'Ensenyament, de creació i d'elecció de centres), no podem pertanyer a una organització que té uns principis totalment contraris als nostres i als de tota l'Escola Privada
 
 

FSIE PER COHERÈNCIA ABANDONA LA IE PER A SEGUIR LLUITANT PER LA LLIBERTAT D' ENSENYAMENT, LA LLIBERTAT D' ELECCIÓ I LA PLURALITAT D'ESCOLES.

Malauradement continuen pertanyent a aquesta organització, sindicats que dieun defensar a la Privada, però que amb el seu doble llenguatge juguen amb la forma de ser les escoles Concertades, aquests són la UGT, USOC, CCOO, USTEC, CSIF, entre d'altres. Que aquest doble llenguatge ens perjudica. A hores d'ara, FSIE és l'únic sindicat que ha abandonat LA INTERNCIONAL DE L'EDUCACIÓ perquè defèn i pensa amb tu, i amb els teus interessos.

FSIE-CAT VALORA POSITIVAMENT LA VISITA DE BENET XVI

La Federació de Sindicats Independents d’Ensenyament de Catalunya valora molt positivament la visita de Benet XVI a Barcelona.Aquesta visita al Temple de la Sagrada Família suposa un reconeixement de la cultura catalana que tindrà ressò a tot el món.

Com a grup de professionals (professors i personal no docent), professors de l'escola privada i concertada de Catalunya, que promou la cultura i que treballa per fer estimar-la a més , considerem que aquest esdeveniment és un fet històric en el qual Barcelona i Catalunya han d'estar a l’ alçada.
 
Des de les nostres aules recolzarem les activitats organitzades per conèixer més a fons la Sagrada Família, joia de la cultura catalana. Per una altra banda lamentem la falta de pluralitat i la voluntat d’alguns mitjans de comunicació que volen fer polèmic un fet que la gran majoria dels catalans veuen com a molt positiu

Per tenir més informació pots visitar la web:

http://www.papabarcelona2010.cat/ca/portada

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 27 convidats/des i cap membre en línia

 

 
What do you want to do ?
New mail
p1

 

oasispertotlany