Conveni de Discapacitat

CONVENIS DEL SECTOR DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

  • Conveni d'escoles d'educació especial
  • Tallers per a disminuïts psíquics
  • Centres especials de treballadors/es discapacitats físics i/o sensorials