Què Defensem

Els nostres interessos, els nostres llocs de treball i la Llibertat d'Ensenyament.


 EXIGIM

 

 • A LES PATRONALS: La millora de les nostres condicions de treball.
 • A LES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES: El mateix tractament que als treballadors i treballadores de l'ensenyament públic.
 • A LA SOCIETAT: El reconeixement i valoració de la nostra tasca professional.

 

ENS PROPOSEM

 

 •  AL MARC LABORAL
  • Estabilitat en el treball.
  • Dignificació social dels professionals de l'ensenyament (docents i no docents), recuperant la funció educadora d'autoritat dels professionals de l'educació.
  • Homologació salarial y de condicions de treball.
  • Partida específica al mòdul de concerts per al salari del PAS (pagament delegat).
  • Increment dels equips educatius.
  • Retribució dels càrrecs unipersonals.

 

 •   AL MARC EDUCATIU
  • Defensar la llibertat d' ensenyament: llibertat de creació i elecció de centres educatius.
  • Aconseguir la gratuïtat del Batxillerat i del 0-3 a tota Catalunya.
  • Impulsar la qualitat educativa des de la potenciació de la llibertat d'elecció de centre educatiu.
  • La inclusió de tot l'alumnat mitjançant la dotació necessària de mitjans humans i materials.
  • Proposar el diàleg per a arribar a acords, la base per a aconseguir una educació de qualitat.