Noticies

FSIE DEMANA MÉS RECURSOS PER A UN ENSENYAMENT DE QUALITAT EN EL DIA INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ

Dia Internacional Educació 2024El 24 de gener, a FSIE ens unim a la celebració del Dia Internacional de l'Educació que impulsa cada any l'Organització de les Nacions Unides (ONU), a través de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) amb la finalitat de ressaltar la contribució de l'educació en el món.

Compartim la visió que l'aprenentatge ha de ser transformador i contribuir a dotar als alumnes dels coneixements, valors, actituds, competències i comportaments necessaris per a convertir-se en agents de pau en les seves comunitats. Així mateix, també creiem que, quan es configura i aplica eficaçment, l'educació es converteix en una inversió a llarg termini amb rendiments creixents.

Com a organització que representa a treballadors d'aquest àmbit laboral, som conscients de la seva importància en el desenvolupament present i futur de les generacions d'estudiants i en com influeixen en la societat. Per això, a FSIE estem convençuts que és necessari brindar recursos suficients a tots els centres educatius (especialment als centres concertats) i als professionals que treballen en ells, perquè redunda en el benefici de l'alumnat.

 

Xifres de l'educació a l'Estat

Ensenyament no universitari

Segons el Ministeri d'Educació i Formació Professional, a l'Estat hi ha 28.612 centres d'ensenyament no universitari, dels quals 9.407 són concertats i privats (32.87%). En aquests centres estudien un total de 2.2749.603 alumnes (33.1% del total de 8.309.440), atesos per 213.847 professors (27.77% del total de 770.018).

Ensenyament concertat: mateix treball, diferents condicions

Des de la nostra organització volem aprofitar aquesta data per a reivindicar millores destinades als treballadors dels centres concertats ordinaris i d'educació especial, tant per al personal docent com per al personal d'administració i serveis (PAS) i el personal complementari. Jesús Pueyo, secretari general de FSIE, recorda que "és necessari equiparar les condicions salarials i de càrrega lectiva dels treballadors dels centres concertats amb els dels centres públics, incloure al personal d'administració i serveis en el pagament delegat i que totes les etapes educatives comptin amb orientadors". Des de FSIE denunciem que aquesta diferència es deu, en part, al finançament insuficient que rep l'ensenyament concertat, que tampoc cobreix íntegrament les despeses de funcionament i manteniment dels centres.

La disposició 29 de la LOE estableix la creació d'una Comissió que estudiï per a l'anàlisi i estudi del veritable cost del lloc escolar en els centres. La LOMLOE va establir que la Comissió havia de presentar les conclusions dels seus treballs al gener de 2023 i la realitat és que ni tan sols s'ha arribat a constituir. Pueyo apunta que "és evident que no hi ha molt d'interès en què se sàpiga el cost real perquè caldria incrementar molt els actuals mòduls econòmics dels concerts".

Des de FSIE sol·licitem novament al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports que convoqui la comissió que esmentem per a avaluar el veritable cost de l'ensenyament amb el propòsit que es financi de manera adequada als centres concertats, ja que són part del sistema educatiu públic i donen servei a més de 2.700.000 alumnes en l'etapa no universitària.

Al mateix temps, instem els centres educatius a continuar proporcionant millores laborals als treballadors, perquè puguin oferir una atenció adequada sense posar en risc la seva salut física o psicològica i conciliar el treball amb la seva vida personal.

L'educació és molt important en la nostra societat i en el món. Avui és un dia excel·lent per a recordar-ho. No obstant això, sense els recursos i atenció suficients no podem garantir-la.

Sector de l'Educació Infantil

En aquest Dia Internacional de l'Educació, a FSIE fem referència de manera especial a la situació dura i complicada que estan travessant els treballadors dels centres d'Educació Infantil que, en la seva majoria, són dones. D'una banda, el Conveni Col·lectiu segueix bloquejat des de fa mesos, no s'han incrementat els ja de per si mateix minsos salaris ni millorat altres condicions laborals i, d'altra banda, els centres han quedat exclosos del finançament europeu que està sent dedicat íntegrament a la creació exclusiva de places públiques, fet que està posant en perill els llocs de treball dels qui porten molts anys prestant un gran servei a la societat. A FSIE continuem treballant per a aconseguir un Conveni Col·lectiu digne i la gratuïtat de l'Educació Infantil des dels 0 als 6 anys.

FSIE SOL·LICITA MÉS OPORTUNITATS LABORALS PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Dia Discapacitat 03 12 23 FSIE CAT v3El 3 de desembre, nombroses organitzacions de tot el món celebrem el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. A FSIE ens sumem un altre any més a aquesta iniciativa que promou l'ONU des de 1992, amb una campanya de comunicació i sensibilització.

Amb el lema «Capacitats diferents, oportunitats iguals. Per un món sense barreres», volem enviar un missatge clar i reivindicatiu d'inclusió a tots els agents socials, insistint en les capacitats de totes les persones, especialment d'aquelles que tenen alguna discapacitat, i en la importància de proporcionar recursos perquè desenvolupin una vida independent i plena, en igualtat de condicions.

Salari i ocupació, dos àmbits a millorar

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i de l'Observatori Estatal de la Discapacitat, les persones amb discapacitat (empleades per compte d'altri) van cobrar el 2021 21.544 euros de mitjana, 4.485 menys que la resta la resta dels treballadors. Si es té en compte que el salari mitjà va ser de 26.030 euros, això suposa un 17,2% menys que les persones sense discapacitat.

L'àmbit salarial no és l'únic, lamentablement. També afecta a les contractacions. Com recull Servimedia i segons dades de l'Organització Internacional del Treball (OIT), la participació laboral de les persones amb discapacitat és escassa a tot el món: només al voltant del 50% de les persones en edat laboral amb discapacitat estan ocupades. A l'Estat, la dada és encara més baixa. Segons les dades de l'Informe del Mercat de Treball de les Persones amb Discapacitat Estatal 2023 (SEPE), només el 34,63% de les més de 1,8 milions de persones amb discapacitat en edat laboral són persones actives dins del mercat laboral. És una dada preocupant que ha de fer-nos reflexionar com a societat.

Segons la consultora de Recursos Humans Eurofirms Foundation, sis de cada 10 persones amb discapacitat asseguren no poder demostrar les seves capacitats en l'entorn laboral.  Per això, Eurofirms ha publicat aquesta setmana una campanya, «Canviem l'Enfocament», que té com a objectiu visibilitzar les diferències de totes les persones i anima que compartim en xarxes socials «alguna cosa que ningú podria imaginar a primera vista, amb l'objectiu de desafiar els prejudicis que podem experimentar tinguem o no una discapacitat».

D'altra banda, l'últim informe 'Discapacitat i relacions socials', elaborat per l'Observatori de la Vulnerabilitat de la Fundació Adecco, assenyala que el 64% dels treballadors mai ha tingut un company de treball amb discapacitat i el 45% admet sentir dubtes o incomoditat a l'hora de relacionar-se amb ells.

Des de FSIE considerem que l'ocupació és un mitjà fonamental per a la inclusió, perquè proporciona una major autonomia social i econòmica i un major grau d'empoderament. Per aquesta raó, aplaudim la labor que es realitza en els centres especials d'ocupació i totes les iniciatives encaminades a fomentar l'ocupació en el sector de persones amb capacitats diferents, com les bonificacions fiscals a les empreses que contractin persones amb alguna capacitat.

De la mateixa manera, insistim en la prioritat de derrocar prejudicis i estereotips que perjudiquen la inclusió.

Reivindicacions de FSIE

A FSIE reconeixem la gran importància de l'educació per a garantir que totes les persones, independentment de les seves habilitats, puguin aconseguir el seu màxim potencial, destacant l'aportació social de l'educació especial. És necessari remarcar que algunes persones necessiten una atenció diferent, ni pitjor ni millor, i que la millor manera de contribuir a la seva inclusió, present i futura, és proporcionar la cura i servei que demanda, no una inclusió forçada, les conseqüències de la qual donarien l'efecte contrari al desitjat.

Per tot això, des de la nostra organització sindical demanem a la classe política avançar en la inclusió real amb mesures concretes, tenint més en compte a les persones amb capacitats diferents, que són part de la societat, i continuar avançant a dotar de més recursos a tots els centres del sector, assistencials, especials d'ocupació i els ja esmentats i necessaris d'educació especial.

Compromís amb els treballadors del sector

A FSIE reconeixem el treball que realitzeu totes les persones treballadores del sector i us donem l'enhorabona per la vostra dedicació i esforç. No esteu sols i treballem perquè pugueu realitzar la vostra professió amb les condicions més dignes possibles.

FSIE RECONEIX LA LABOR QUE ES REALITZA EN ELS CENTRES EDUCATIUS EN EL DIA DEL MESTRE

Dia del mestre 27 11 2023El 27 de novembre celebrem el Dia del Mestre, coincidint amb la festivitat de Sant Josep de Calassanç, patró dels professors. Des de FSIE volem reconèixer la gran labor que realitzen tots els docents en els centres educatius, al mateix temps que sol·licitem condicions més dignes per a exercir aquesta professió tan important.

La nostra organització, com a sindicat majoritari de l'ensenyament concertat a la majoria de comunitats autònomes i un dels més representatius de l'ensenyament privat, valora el treball que realitzen i que, sovint, no compta amb tot el suport que deuria. Els mestres i professors i la resta del personal dels col·legis necessiten que s'escolti les seves necessitats per a continuar proporcionant un servei de qualitat als alumnes.

Entre les reivindicacions històriques que compartim es troba valorar fórmules com la baixada de ràtios a l'aula per a atendre millor cada alumne, ja que un sol professor no dona l'abast amb tants estudiants, i evitar la pèrdua d'ocupació davant la menor natalitat, una reducció de la càrrega lectiva per a permetre preparar les classes, una menor càrrega burocràtica i el suport de professionals especialistes com, per exemple orientadors en tots els centres i nivells d'ensenyament. Així mateix, una de les nostres reivindicacions principals és l'equiparació salarial i de càrrega lectiva en els centres concertats amb els professionals de la pública, que amb la mateixa responsabilitat sovint treballen més hores amb un salari inferior.

Respecte al personal d'administració i serveis i el personal complementari dels centres educatius, que també realitzen una gran labor, demanem la seva inclusió en el pagament delegat.

En defensa dels llocs de treball de tants treballadors i del dret de les famílies a triar l'educació que volen per als seus fills, advoquem per un finançament dels centres concertats ajustat a la llei, realitzant un estudi del cost real del la plaça escolar, i l'extensió dels concerts educatius a Educació Infantil 0-3 anys i al Batxillerat, per a garantir la gratuïtat real de l'ensenyament fins als 18 anys.

El 27 de novembre és una data en honor a Sant Josep de Calassanç, sacerdot i pedagog que va ser un pioner de l'ensenyament modern. En el segle XVII, va fundar la primera escola catòlica gratuïta d'Europa, va impulsar la idea de l'educació per nivells i en el seu desig d'universalitzar l'educació va estendre l'ensenyament en aules nombroses enlloc dels tutors en cada domicili. Va ser el fundador de l'Escola Pia, avui presents a tot el món.

Des de FSIE volem retre homenatge a tots els treballadors de l'ensenyament i, al mateix temps, visibilitzar la situació laboral que enfronteu en la vostra tasca diària. FELIÇ DIA DEL MESTRE!

FSIE RECORDA LA IMPORTÀNCIA D'EDUCAR EN EL RESPECTE EN EL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

NO violència 2023El 25 de novembre és una data triada per l'ONU per a visibilitzar sobre l'eliminació de la violència contra les dones. Des de FSIE ens unim un any més a aquesta campanya dirigint-nos en particular a l'ensenyament i a la discapacitat, amb el lema: "Per la igualtat, eduquem en el respecte".

Ens sembla fonamental que el respecte sigui la base de les relacions de treball i personals en els centres educatius, ordinaris i no ordinaris, i també els centres de discapacitat, assistencials, especials d'ocupació i d'educació especial.

Per aquesta raó, apel·lem als treballadors d'aquests sectors al fet que facin seu aquest lema i facin el seu treball compartint una visió respectuosa i tolerant, que no discrimini a ningú per la seva condició personal, ni de gènere ni de cap mena.

Jesús Pueyo, secretari general de FSIE, recorda que els menors són persones en procés de desenvolupament i que la formació que se'ls dona influeix en la seva mentalitat i actituds futures, per la qual cosa hem de ser responsables.

Així mateix, la nostra organització recorda la importància de la lluita contra l'assetjament escolar per a reduir aquest tipus de violències i altres que es produeixen, per desgràcia, en els entorns escolars. En els últims anys s'ha implementat una figura nova, la de Coordinador/a de Benestar, però considerem que és necessari també comptar amb la figura d'Orientadors Escolars en totes les etapes, també a l'Educació Primària, per a supervisar la bona convivència dels alumnes.

Aprofitem per a recordar que el Consell Escolar de l'Estat va presentar el mes de març passat una Guia de Consells que Coeduquen, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones, 8 de març, en la qual realitza una sèrie de recomanacions per a fomentar més igualtat d'homes i dones.

Dia Universal de la Infància 2023

20N Dia Universal de la Infància 2023 FSIE CATAmb motiu del Dia Universal de la Infància (abans, Dia Universal del Nen), celebrat el 20 de novembre, des de FSIE recordem que una bona educació és fonamental per a cuidar els drets dels més petits.

Les persones que ens dediquem a l'ensenyament i a l'atenció de persones amb discapacitat tenim una gran responsabilitat, ja que el servei que proporcionem es dirigeix a col·lectius especialment vulnerables, entre ells el de la infància i el de la joventut, que encara està desenvolupant-se i són més sensibles i permeables a les realitats i aprenentatges que reben.

En aquesta data, ens unim a la campanya internacional que impulsa UNICEF, l'agència de l'Organització de les Nacions Unides que treballa per a defensar els drets de la infància, per a visibilitzar els drets dels nens conforme a la Convenció dels Drets del Nen (1989). Reivindiquem que tots els nens tenen dret a la salut, l'educació i la protecció, independentment del lloc del món en el qual hagin nascut.

Així mateix, reconeixem la labor dels docents, educadors i altres treballadors del sector de l'ensenyament i de l'atenció a les persones amb discapacitat, que cada dia treballen perquè els nens tinguin un futur millor i aprofitem per a exigir millores en les seves condicions laborals.

Atenció personalitzada

Per a garantir que els nens reben una atenció bona a l'aula, proposem mesures com la baixada de ràtios o la codocencia, que permeten dedicar més temps a cada alumne. És evident que quants més nens hi hagi a l'aula, més difícil serà proporcionar-los l'atenció que necessiten. En un context com l'actual de baixa natalitat és el moment per a implementar aquestes mesures que, d'una banda, suposen un servei més personalitzat i individual i, per un altre, permeten mantenir els llocs de treball dels professionals.

Assetjament escolar i problemes de conducta

També considerem important continuar abordant l'assetjament escolar i la violència digital, sobretot en xarxes socials. És un problema sobre el qual portem anys conscienciant, però que sabem que per desgràcia no acaba. Al contrari, amb la utilització de dispositius mòbils amb accés a Internet aquest problema que abans es limitava a l'entorn escolar continua a les tardes i en caps de setmana.

La comunitat educativa està fermament compromesa amb reduir aquest problema, i una prova és la figura dels Coordinadors de Benestar que s'ha implementat enguany, però considerem que també és necessària la figura dels Orientadors en totes les etapes escolars, des d'Infantil fins a Batxillerat, i en tots els casos, una dotació horària i un complement retribuït per a exercir amb qualitat les seves funcions.

La sensibilització i l'impuls dels valors i l'ètica  per part del professorat també és clau en la formació dels alumnes i en la seva conducta amb altres companys de classe. Advoquem, com no ha de ser d'una altra manera, perquè els professors segueixin compromesos amb el benestar de tots els alumnes i prestin una atenció extraordinària a aquells amb més dificultats.

Compromís amb els professionals del sector

Jesús Pueyo, secretari general de FSIE, recorda que és important que els professionals estiguem bé perquè puguem donar un bon servei als alumnes i a les persones amb discapacitat. En aquest sentit, volem aprofitar aquest dia per a recordar un tema amb el qual portem cert temps: la situació dels treballadors d'Educació Infantil, als qui enviem un missatge clar de suport i que estem treballant per a millorar les seves condicions.

La negociació està bloquejada per part de les organitzacions patronals. Els sindicats ens hem concentrat en diferents ocasions per a demanar un canvi, perquè entenem que els treballadors del sector (en més d'un 95% dones) es mereixen unes condicions salarials dignes, que s'aproximin a la resta de treballadors de l'educació.

Gratuïtat de l'ensenyament 0-3

Així mateix, recordem que les administracions públiques han de finançar la gratuïtat de l'ensenyament 0-3 també en els centres privats i no sols en centres públics, com s'ha fet amb els fons europeus.

FSIE SOL·LICITA ALS CENTRES EDUCATIUS I A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES UNA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS EN EL DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE MAMA

2023FSIE demana millores laborals per a les treballadores dels centres educatius i de discapacitat en el Dia Internacional del Càncer de Mama, dos sectors que són majoritàriament femenins i, en conseqüència, més propensos a sofrir el càncer de mama.

Aquest tipus de càncer afecta en un 99% a les dones, d'acord amb la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), i és el tipus de càncer amb major incidència (30%): s'estima que en 2023 seran més de 35.000 casos nous.

El 19 d'octubre és una data en la qual organitzacions de tot el món visibilitzen la malaltia per a conscienciar a la societat i a les administracions públiques. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala la importància de la prevenció i de la recerca per a augmentar la supervivència. L'OMS considera que una de cada vuit dones en el món patirà càncer de mama en algun moment de la seva vida, si bé gràcies als avanços mèdics i a la detecció precoç les possibilitats de curació són bastant elevades, amb prop del 90% dels casos.

Reivindiquem accions:

A FSIE ens sumem un altre any més a la campanya de conscienciació d'aquesta malaltia per a sol·licitar a les administracions públiques i a les organitzacions patronals que dirigeixen els centres perquè adoptin millores laborals encaminades a reduir l'estrès i facilitar la conciliació familiar i laboral, perquè diversos estudis han relacionat la possibilitat de contreure una malaltia amb l'estrès, que en els centres educatius i de discapacitat està a l'ordre del dia.

A propòsit d'aquesta data, la Societat Espanyola de Senología i Patologia Mamària (SESPM) indica que l'estrès augmenta les citocines, el cortisol i la interleucina, provocant una disminució de la immunitat, és a dir que un major nivell d'estrès augmenta el risc d'emmalaltir.

En els centres educatius i de discapacitat, els professionals estem sotmesos a un gran nivell d'exigència i d'estrès arran de la naturalesa del nostre treball, en contacte permanent amb persones amb necessitats concretes i, a vegades, en situació de vulnerabilitat.

Sol·licitem a les administracions públiques i a les organitzacions patronals l'adopció de mesures concretes, com una reducció de la càrrega lectiva. Reiterem que el professorat dels centres concertats i privats suporta una major càrrega lectiva que el dels públics, amb el consegüent perjudici tant en els temps de preparació de les classes, com en l'atenció individualitzada dels alumnes.

També proposem una reducció de la càrrega burocràtica, excessiva al nostre judici i al de molts professionals, sobretot arran de l'aplicació de la LOMLOE. "Les administracions públiques han de decidir pensant en un major benestar dels treballadors dels centres, facilitant la nostra labor. En el seu lloc, s'està exigint l'aplicació d'una nova llei que comporta una enorme càrrega burocràtica afegida tant per al professorat com per al personal complementari i d'administració i serveis" comenta Jesús Pueyo, secretari general de FSIE. "Demanem que se'ns tingui en compte als treballadors abans que als interessos polítics i ideològics".

A FSIE considerem que aquestes accions poden ajudar als treballadors a tenir una jornada laboral més saludable, la qual cosa, segons la relació amb l'estrès i la malaltia, ajudaria a millorar la seva salut, almenys prevenint la seva aparició. També animem a les administracions públiques a aportar una major estabilitat, enfront de la sensació de confusió generada per les seves propostes polítiques i desconsideració a la concertada: més de 200.000 professionals de l'ensenyament a Espanya exerceixen el seu treball en centres concertats i privats, dels quals més del 67% són dones en les etapes no universitàries. Aquest percentatge augmenta en les etapes inicials, a més del 80% en l'etapa d'Educació Primària i a més del 95% en Educació Infantil. En la universitat, per contra, les dones no són majoria (43%), però sí ha experimentat un creixement notable en els últims anys (5% en 10 anys).

Per a totes les treballadores d'aquests centres i dels centres de discapacitat reclamem una major cura en les condicions laborals.

Així mateix, ens unim a l'OMS i a les organitzacions especialitzades en salut i càncer per a reclamar una major inversió de recursos en la recerca del càncer que permetin, com ocorre amb el càncer de mama, que la majoria dels casos diagnosticats de manera precoç sobrevisquin. També animem a les treballadores al fet que portin un estil de vida saludable, d'acord amb les recomanacions sanitàries, i realitzin una exploració cada cert temps per a revisar la seva aparició i tractar-lo.

 

FSIE PLANTEJA SOLUCIONS PER A EVITAR LA PÈRDUA D'OCUPACIÓ I REIVINDICA MILLORES LABORALS EN EL DIA MUNDIAL DEL DOCENT

Dia del Docent 5 Oct 2023 CatLa docència és una de les activitats més rellevants per al futur dels joves i de la societat; no obstant això, no gaudeix de l'estabilitat i el reconeixement necessaris perquè els professionals fem el nostre treball de manera òptima. Aprofitant la data commemorativa en la qual ens trobem, des de FSIE posem en valor la nostra professió al mateix temps que apel·lem directament a les administracions públiques i patronals del sector perquè adoptin mesures concretes per a fer costat a tots els centres educatius i a tots els seus treballadors.

Des de 1994, la UNESCO celebra el 5 d'octubre, en col·laboració amb UNICEF, l'Organització Internacional del Treball i la Internacional de l'Educació, el Dia Mundial de l@s Docents per a valorar la seva professió i en quins aspectes es poden millorar les seves condicions laborals per a exercir-la de manera òptima. Com a sindicat d'ensenyament, concertat i privat, des de FSIE ens sumem a aquesta data i reivindiquem millores per a l@s professionals d'aquests centres educatius ordinaris i d'educació especial.

Amb el lema "Docents, us necessitem" volem enviar un missatge de reconeixement al treball que realitzeu, sovint menys valorat del que mereix per la seva importància en el futur desenvolupament de les generacions més joves. Aquest lema també sintetitza la idea que la UNESCO vol transmetre aquest 2023 sobre l'escassetat de docents a nivell mundial, cada vegada major, i la cerca d'opcions perquè no augmenti.

S'obseven unes xifres preocupants en el tancament d'aules  provocades per la caiguda de la natalitat.

La baixa natalitat, un problema per a l'educació

Segons dades de l'INE recollits en aquest informe de EsadeEcPol, a nivell nacional hi ha 450.000 alumnes menys que fa 10 anys (2023-2013), una tendència que continua i es preveu que podrà aconseguir la xifra d'un milió d'alumnes menys el 2037.

Aquestes circumstàncies afecten directament a tots els centres educatius i exigeixen una cerca de solucions urgents i eficients. Jesús Pueyo, secretari general de FSIE, apunta que ja s'està implementant una baixada en les ràtios de les aules, però que aquesta mesura no és suficient davant el descens constant de l'alumnat: "Per això, des de la nostra organització plantegem altres mesures addicionals perquè no es perdin llocs de treball, com reduir la càrrega lectiva o implementar a les aules la codocencia que ja s'està fent en altres països amb bons resultats per a l'alumnat, perquè suposa una major atenció".

No obstant això, hi ha altres assumptes de gran importància que també afecten el treball de l@s docents i que des de FSIE volem destacar en aquesta data significativa per a la nostra professió.

FSIE insisteix que és necessari un Pacte Educatiu

Una de les més importants és la necessitat d'un Pacte Educatiu perquè sigui tota la comunitat educativa la que tingui veu i vot. La nostra organització ho reclama des de fa anys per a evitar que les decisions que s'adoptin siguin unilaterals i sense consens, la qual cosa suposa a la pràctica conseqüències negatives per als centres, els treballadors i l'alumnat i les seves famílies.

Com a sindicat majoritari de l'ensenyament concertat i un dels més importants d'ensenyament privat, subratllem que a nivell nacional hi ha més de 200.000 professionals que fan el seu treball en aquesta mena de centres no universitaris als quals s'ignora en determinades decisions fonamentals per a l'ensenyament. En aquest sentit, Jesús Pueyo apunta que "el servei públic de l'educació és dual, ja que ho presten tant centres públics com concertats i, no obstant això, hi ha diferències notables entre les condicions dels primers amb els segons, com les retribucions, la càrrega lectiva o la formació permanent del professorat. Aquestes diferències han d'acabar-se amb la negociació i aprovació d'una Llei de la Professió docent que reguli les condicions de la carrera professional per a tots".

FSIE sol·licita al Ministeri la convocatòria de la comissió d'estudi de la plaça escolar

Així mateix, assenyalem la necessitat i la urgència que es convoqui la Comissió per a l'Estudi de la Plaça Escolar que ajudi a resoldre els problemes del finançament dels centres. Considerem que no es té en compte el cost real dels llocs de treball en els centres educatius i que les xifres que es manegen són de fa bastants anys, per la qual cosa no tenen en compte l'augment dels preus. Per aquesta raó, molts d'aquests centres reben un finançament insuficient, la qual cosa genera problemes de viabilitat econòmica i, en el pitjor dels casos, trobar-se obligats a tancar aules i reduir ocupació.

Per què els professionals de l'ensenyament públic tenen millors condicions, quan el sistema educatiu engloba tant als públics com als concertats?

A més, és paradoxal que en els centres concertats suposen un estalvi als governs molt notable, respecte als centres públics. Les xifres que manegen diferents estudis és que en els centres d'ensenyament públic cada alumne suposa a l'Estat uns 7.000 euros, mentre que, en un centre concertat bastant menys, entre 3.000 i 3.500 euros.

Sobre aquest tema del finançament, Jesús Pueyo, secretari general de FSIE, considera que "fins que no es solucioni el tema del finançament, els professors arrossegarem molts problemes".

Avanços per a millorar la qualitat de l'ensenyament

D'altra banda, FSIE ha reclamat en nombroses ocasions la conveniència per a l'alumnat del servei d'orientació en aquelles etapes on no està implementat i d'incrementar el nombre d'hores i de potenciar les tutories a les aules. En aquest context actual d'incertesa, crispació i confusió es fa més necessari que mai que els menors estiguin acompanyats d'especialistes per a supervisar el seu benestar, conèixer i guiar els seus passos i afavorir que prenguin decisions adequades. Creiem que l'assetjament escolar és un dels problemes que pot reduir amb un major finançament d'aquestes hores.

Així mateix, exigim que es reconegui la funció directiva i es faciliti la jubilació parcial anticipada per als docents dels centres concertats.

Compromís amb el personal docent i també amb el personal d'administració i serveis i personal complementari

La nostra organització és conscient que el professorat no és l'únic tipus de treballadors en els centres educatius i que, si aquests són poc reconeguts, el personal complementari i el personal d'administració i serveis ho és encara més, quan es tracta d'uns treballadors essencials per al correcte funcionament dels centres.

Com a sindicat que representa i defensa els seus drets, reclamem modificacions legislatives que permetin la seva inclusió en el pagament delegat, la confecció de plantilles mínimes, la incorporació al pagament delegat i la millora de les seves retribucions, possibilitar l'accés a la jubilació parcial, així com reduir la burocràcia.

Defensem els teus drets

Finalment, en aquesta data volem enviar un missatge clar de compromís absolut amb tots els professionals de l'ensenyament. FSIE és una organització que va sorgir per a defensar els teus drets com a treballador i continuem fent-ho, amb professionalitat, transparència i independència.

Creiem que tenim una responsabilitat molt gran a les nostres mans en els centres educatius i continuem treballant perquè totes les condicions i millores esmentades es facin realitat; estem convençuts que tota la societat se sentirà beneficiada d'aquests avanços. La docència, com resumim en el nostre lema d'enguany, és imprescindible per a tots, no sols per a l'alumnat. Ara més que mai, docents, us necessitem.

INICI DE CURS 2023-2024: TREBALLEM PER UNA EDUCACIÓ PLURAL

Cartell inici de curs 2023 24En uns dies comença un nou curs acadèmic. Després d'un merescut descans, tornem al nostre treball al setembre. I ho fem amb il·lusió, però també amb el convenciment que els pròxims mesos suposen un repte per a la comunitat educativa.

Des de la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament donem la benvinguda a totes les persones treballadores dels sectors de l'ensenyament i de l'atenció a persones amb discapacitat. Esperem que, amb energies renovades, afrontem els desafiaments que venen de la millor forma possible i que també sapiguem aprofitar i gaudir les oportunitats de continuar construint una societat més plural, respectuosa i dialogant.

Volem destacar un esdeveniment que enguany ha succeït durant el mes de juliol: les eleccions generals. Des de FSIE manifiestem la nostra preocupació per la difícil situació generada pels resultats, la incertesa i falta de govern estable en els pròxims mesos, la pròrroga dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2024, i fins i tot la possible repetició de les eleccions. Unes condicions complexes en les quals els calendaris de la LOMLOE i la Llei de Formació Professional han d'aplicar-se i continuar la seva posada en escena en els centres.

Treballem perquè es garanteixi la nostra xarxa dual en sistema educatiu sostingut amb fons públics i, respectant també l'ensenyament privat, i siguin les famílies els qui decideixin quina opció educativa prefereixen per als seus fills. Aquesta pluralitat té un valor gran, en estendre la llibertat als pares i permetre que no hi hagi un sol model únic. És desitjable en una societat oberta, com la nostra, que continuï existint la llibertat educativa.

Al mateix temps, animem a tota la comunitat educativa a fomentar el respecte, la responsabilitat individual o el diàleg com a eines bàsiques i imprescindibles de la convivència. Sense aquestes bases, la convivència és molt difícil i és necessari en uns moments amb una certa convulsió social recordar que l'educació inclou també abordar aquests assumptes no relacionats estrictament amb el món acadèmic.

Demanem a les administracions públiques que escoltin als professionals de tots els sectors. És necessari que hi hagi una veritable atenció a les necessitats del personal docent, complementari, d'administració i serveis i al sector de l'atenció a persones amb discapacitat.

Respecte a l'ensenyament, i més en particular a l'ensenyament concertat, segueix sense constituir-se la comissió que estableixi el cost real per cada plaça escolar i el Ministeri segueix sense propiciar un veritable diàleg i negociació sobre múltiples aspectes que li hem fet arribar de manera reiterada en l'últim curs.

Ens preocupa de manera especial la situació del sector d'educació infantil. D'una banda, esperem l'extensió de la gratuïtat a l'etapa 0-3 anys en les Comunitats Autònomes i, per un altre, exigim a les organitzacions patronals des de fa temps unes millors condicions que no es signen. Instem a les organitzacions patronals a valorar la situació dels milers de professionals, la majoria dones, que treballen en el sector: mereixen unes condicions dignes de treball i un reconeixement al servei que presten a la societat.

Des de FSIE continuem treballant per a millorar el treball dels professionals de tots els sectors de l'ensenyament privat, concertat i de l'atenció a les persones amb discapacitat i enguany que ve carregat de reptes reiterem el nostre suport als qui us dediqueu per a atendre l'alumnat i a les persones amb discapacitat i als qui ens brindeu el vostre suport per a representar-vos.

Amb independència i professionalitat, treballem perquè aquestes tasques professionals tan importants siguin reconegudes com es mereixen.

Feliç inici de curs 2023-2024!

 

Documents relacionats:

Cartel web i xarxes socials

CONTINGÈNCIES COMUNES QUE AFECTEN ELS "DRETS MENSTRUALS" DE LES DONES

Baixes IT Dones juny23 FSIE CAT.pdf

NOVES BAIXES MÈDIQUES

L'1 de juny de 2023 entren en vigor tres situacions noves d'incapacitat temporal per contingències comunes que afecten els "drets menstruals" de les dones.

Estan recollits en la Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer, que actualitza la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, sobre salut sexual i reproductiva i de la "interrupció voluntària de l'embaràs". Mitjançant aquest canvi, les dones podran acollir-se a una baixa laboral en cas de "menstruació incapacitant secundària", "interrupció de l'embaràs" i el període previ al part, des del primer dia de la setmana trenta-nou.

En la primera situació, la treballadora haurà d'acudir al metge de capçalera perquè aquest verifiqui si el dolor menstrual és incapacitant o no i en cas que ho sigui el nombre de dies de baixa necessaris per a la recuperació. La Seguretat Social abonarà el subisidi de la baixa temporal des del primer dia de la baixa.

En la segona i tercera, la Seguretat Social abonarà des de l'endemà de la baixa temporal. Per part seva, l'empresa està obligada a pagar el salari íntegre corresponent al dia de la incapacitat temporal.

Documents relacionats:

Enllaç al BOE

FSIE LLANÇA LA SEVA CAMPANYA D'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES CONCERTATS I PRIVATS AMB FP - 2023-2024

Cartel A3 Escolarización FP 2023 Val BalCoincidint amb l'obertura dels períodes de matriculació per a la Formació Professional en diverses Comunitats Autònomes, des de FSIE llancem la nostra campanya anual en suport als centres concertats i privats, amb el lema "Triar un centre d'FP concertat/privat és garantia de futur".

La Formació Professional, una tendència en alça

A FSIE considerem que la Formació Professional és una de les millors opcions educatives per als estudiants, a causa de les xifres tan altes d'ocupabilitat que té i que milloren cada any. Segons l'últim estudi d'Adecco sobre ocupació, l'oferta de llocs de treball que requereixen titulacions d'FP (36,8%) és similar, fins i tot superior, a l'oferta de titulacions universitàries (36.4%). Des de fa anys a ningú sorprèn que les empreses demanden amb més freqüència aquest tipus de títols postobligatoris, especialment els graus superiors (20.9%) i mitjans (15.9%), pels seus coneixements tècnics i pràctics.

Aquesta tendència en les ofertes laborals, també ha suposat un increment de l'elecció dels estudis de Formació Professional. En 2022, any més actualitzat, es va registrar més de 5.848.500 persones amb algun estudi d'FP, ja sigui bàsic, grau mitjà o grau superior. Segons indica l'Observatori de Formació Professional a partir de les dades de l'INE-EPA, a Espanya la població de 25 a 64 anys amb estudis d'FP ha crescut gairebé un 2% en quatre anys (20,47% en 2018 i 22.3% en 2022).

Aquest increment tan significatiu és una mostra més que l'opció de l'FP atreu cada vegada a més públic jove, creixent més que altres vies educatives com els graus universitaris i el Batxillerat. Mentre l'FP ha augmentat del 28,64% en 2016-17 al 32,73 en 2020-21 sobre el total d'estudiants matriculats en ensenyaments postobligatoris, els graus universitaris han disminuït lleugerament del 46,47% al 44,42% en aquests quatre anys i el Batxillerat ha disminuït de manera més notable, del 24,89% al 22,85%.

Avantatges dels centres concertats i privats d'FP

D'altra banda, des de FSIE destaquem els centres concertats i privats com el millor lloc possible on realitzar aquesta formació. Una de les raons principals és el personal, qualificat i en formació permanent per a oferir un servei de màxima qualitat.

A més, recordem que es tracta d'institucions amb projectes educatius i ideari propi, amb opcions per a tots els gustos dins del compliment de la normativa establerta pel govern i les administracions públiques. Possibiliten l'exercici del dret a la lliure elecció de centre, reconegut per la Constitució Espanyola.

Així mateix, aquests centres tenen autonomia en la gestió dels recursos econòmics destinats majoritàriament a millorar els diferents aspectes dels centres per a oferir una educació moderna i de qualitat. Aquests centres disposen d'instal·lacions de gran qualitat, adaptades a les necessitats formatives perquè els estudiants aprenguin de manera pràctica i realista.

En general, els col·legis concertats i privats imparteixen en la mateixa localització les diferents etapes d'educació, des d'Infantil fins a Batxillerat o Formació Professional. Això evita problemes d'adaptació i l'avantatge de tenir fills de diferents edats en un mateix lloc, per la qual cosa poden anar plegats a classe o poder anar a recollir a tots al mateix lloc.

"Defensem i reivindiquem la llibertat d'ensenyament i el dret d'elecció de centres per part de les famílies per a triar l'educació que, conforme a les seves conviccions, considerin més adequada per als seus fills, com reconeix l'article 27 de la Constitució Espanyola. Apostem per un sistema educatiu plural i tendent a l'excel·lència enfront de la idea d'imposar un model únic d'ensenyament", apunta Jesús Pueyo, secretari general de FSIE.

Pueyo, posa de manifest també la importància del compromís dels professionals d'aquests centres en els resultats educatius i acadèmics. "Els professionals docents i no docents dels centres concertats i privats s'actualitzen constantment a través de la formació contínua i treballen de forma compromesa en la millor preparació de l'alumnat per a la seva adequada integració i desenvolupament social, així com la seva incorporació al mercat laboral del demà", assenyala el secretari general de FSIE.

Com a sindicat majoritari de l'ensenyament concertat a Espanya i un dels majoritaris de l'ensenyament privat, a FSIE defensem la pervivència i foment dels centres educatius concertats i privats com a garantia de futur per a l'alumnat donada la seva oferta educativa integral i de qualitat.

Des de FSIE animem a les famílies a visitar els centres i informar-se dels seus idearis i projectes educatius abans de prendre la decisió.

Triar un centre concertat o privat de Formació Professional és garantia de futur