Noticies

FSIE ANIMA A FOMENTAR LA INCLUSIÓ I DEFENSA LES MILLORES EN ELS CENTRES D'ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT EN EL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Cartel A3 Dia de la Discapacidad Cat 03 Dic 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

També convidem als professionals de tots els centres educatius a educar als estudiants en el respecte i l'acceptació de la diversitat perquè coneixem el potencial d'allò que ensenyem a l'aula i l'impacte en els menors. Totes les persones som diferents, però tenim aspectes comuns, que ens germanen. Tots tenim talent i capacitats i educar en el respecte i la inclusió facilita que es redueixin els estereotips negatius cap a les persones amb capacitats diferents de cara a una societat realment integradora.

Conveni d'Educació Infantil - Llars privades

XII Conveni Col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil

FSIE DESTACA LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

Cartel A3 Dia eliminación Violencia Mujer 25 Nov 2022 BalFSIE dona suport a un any més la iniciativa promoguda per l'Organització de Nacions Unides (ONU) i altres organismes internacionals i visibilitzar el Dia de l'Eliminació de la Violència contra la Dona el 25 de novembre fins al 10 de desembre. La data reivindica un conjunt d'accions dirigides a conscienciar, prevenir i abordar el problema que suposa la violència cap a les dones.
 
A FSIE hem triat el lema “Per la igualtat, eduquem en el respecte” en al·lusió al fet que per a aconseguir una societat equitativa aquesta ha de basar-se en el respecte entre tots.
 
L'educació, clau
 
Així mateix, som coneixedors que l'educació juga un paper fonamental en la formació de les futures generacions de ciutadans i, per això, animem als centres educatius al fet que promoguin accions de conscienciació i altres activitats per a evitar qualsevol manifestació de violència cap a altres persones, per raó de gènere i altres causes. Recordem que les escoles són un lloc de referència per als menors i que el que s'ensenya i impulsa en els centres té un impacte notable en el creixement i conducta dels alumnes.
 
Tenim clar que “l'educació és la millor eina per a combatre la violència” i apel·lem a la responsabilitat dels centres i els professionals a formar als estudiants amb respecte i cuidant que no es reprodueixin formes de violència.
 
La discriminació existeix en l'àmbit físic, que és l'expressió més visible, però també en el pla psicològic i emocional. I potser en aquest punt és en el qual es necessiti una major atenció, puix que pot passar desapercebuda.
 
La violència contra les dones en xifres
 
L'ONU publica que la major part de la violència contra les dones a nivell mundial és perpetrada pels seus marits o parelles íntimes o per part dels seus exmarits o exparelles: “més de 640 milions de dones majors de 15 anys han estat objecte de violència de parella (el 26% de les dones de majors de 15 anys)”. També apunta que gairebé una de cada quatre adolescents de 15 a 19 anys (24%) que ha mantingut una relació de parella ha experimentat violència física i/o sexual per part de la seva parella o marit.
 
L'ONU continua informant que, durant el 2020, al voltant de 81.000 dones i nenes van ser assassinades, unes 47.000 d'elles, (és a dir, el 58%), a les mans de les seves parelles o familiars. La majoria d'aquests assassinats van ocórrer en països poc desenvolupats, igual que la major part dels casos d'assetjament sexual.
 
A Espanya, segons les dades publicades al portal web de la Delegació del Govern del Ministeri d'Igualtat contra la Violència de Gènere, aquest any 2022, 38 dones han estat assassinades, deixant 26 infants orfes.
 
Pautes d'actuació 
 
L'OMS ha realitzat un exhaustiu Manual de Prevenció de la violència a l'escola que permet als docents aprofundir en com actuar davant situacions de violència a les aules i en la resta dels espais educatius. El manual inclou una sèrie de propostes per als professors, que van des de la realització d'activitats com a enquestes per a conèixer la percepció i sentiments dels estudiants sobre aquest tema fins a altres enfocades a dotar-los de recursos per a saber com reaccionar o intervenir d'una manera adequada.
 
A més, ofereix diversa informació genèrica sobre aquest dia en la seva pàgina web, incloent-hi dades estadístiques a nivell internacional, vídeos i articles en els quals es consciencia sobre aquesta mena de violència i en els quals s'al·ludeix directament a les dones que la sofreixen.
 
Atenció professional per a anticipar-se
 
A més d'aquestes recomanacions que realitzen des dels organismes internacionals i de les accions de conscienciació, des de FSIE considerem important la figura dels orientadors escolars com una de les mesures més eficaces per a prevenir i atallar a temps els casos d'assetjament o discriminació, perquè entenem que ajuden a conèixer abans aquestes situacions que se solen agreujar amb el pas del temps, minvant l'autoestima de les víctimes i, per tant, la seva capacitat de protegir-se de les agressions.
 
La nostra organització sol·licita a les Administracions Públiques la implantació d'orientadors escolars per a tots els centres educatius, públics i concertats, en tots els nivells educatius, des d'Educació Infantil fins a Batxillerat i Formació Professional, perquè en l'actualitat és insuficient. Algunes Comunitats Autònomes ja han incorporat la seva presència en els centres, però considerem que aquesta no hauria de ser un luxe d'unes poques, sinó una realitat en totes, ja que el problema es produeix en totes les províncies i comunitats sense distinció del Govern que la dirigeixi.
 

Com ha fet i farà sempre, FSIE secunda de manera ferma la igualtat de totes les persones, la tolerància i la inclusió com a fórmules per a garantir una convivència desitjable i sana.

Conveni d'Educació Infantil - Llars privades

Conveni d'Educació Infantil - Llars privades

FSIE DEMANA UNA ATENCIÓ MÉS PERSONALITZADA EN EL DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA

Cartel A3 Dia Universal Nino 2022 Cat

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament llança la campanya “Educant als nens, cuidem el futur. Per una educació de qualitat, que permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats”, donant suport a una vegada més la iniciativa promoguda per uNICEF el 20 de novembre, Dia de la Infància.

Aquest dia és una efemèride de la Declaració dels Drets del Nen que en 1959 va presentar el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) a tothom per a promoure el benestar dels menors i visibilitzar els seus problemes específics.

30 anys més tard, coincidint amb aquest dia, UNICEF va ampliar la declaració esmentada i va publicar la Convenció de Drets del Nen, que va ser ratificada pels 20 països membres en aquest moment.

Aquestes declaracions busquen que els nens de tot el món tinguin els seus drets garantits. Especialment, aquells que concerneixen els àmbits de la salut i la nutrició, l'educació i la protecció.

Des de FSIE assenyalem l'enorme responsabilitat que tenim tots els adults a garantir aquests drets als nens, un dels col·lectius socials més vulnerables davant les crisis econòmiques, les guerres i els continus canvis en la legislació educativa.

Educació de qualitat:

Pel que fa a l'educació, a FSIE som coneixedors que els menors es formen i eduquen en condicions que es poden i han de millorar.

Les aules de nombrosos centres educatius compten amb un nombre d'alumnes elevat que dificulta l'educació de qualitat i personalitzada. Des de FSIE hem sol·licitat a les Administracions Públiques en repetides ocasions la reducció de la ràtio alumnes/aula i l'increment de les plantilles vinculat a la reducció de càrrega lectiva del professorat. Totes dues mesures permetrien als professionals de l'ensenyament destinar més temps a cada alumne i, previsiblement, donar una atenció de major qualitat, individualitzada a les necessitats de cadascun.

També considerem imprescindible que tots els centres educatius tinguin orientadors escolars des de l'Educació Infantil fins al Batxillerat. Són professionals necessaris per a ajudar als alumnes, així com a les famílies i professionals.

Els drets de l'alumnat amb necessitats educatives especials mereixen un major suport i reconeixement començant per garantir la lliure elecció de centre, ordinari o específic, i la dotació de tots els recursos humans i materials que siguin necessaris per a la seva adequada educació, formació i atenció.

Tampoc ens oblidem en aquest dia d'una altra de les nostres reivindicacions històriques: la gratuïtat dels centres de 0 a 3 anys. Des de FSIE proposem la concertació en aquesta etapa per a garantir que el servei de l'ensenyament es presta de manera gratuïta i que tots puguin accedir al centre educatiu que vulguin triar els pares.

Animem als centres educatius al fet que promoguin campanyes i iniciatives entre els menors per a deturar el problema de l'assetjament escolar i sembrar en ells la necessària empatia que els permeti entendre que existeixen situacions que poden evitar-se o reduir-se, amb la col·laboració de tots els implicats.

Finalment, molts centres educatius no compten amb les eines suficients per a afrontar les temperatures més extremes en els mesos d'hivern o de calor, quan el fred i la calor interfereix en la concentració acadèmica i provoca malestar i fins i tot situacions que poden comprometre la salut d'alumnes i professionals. Demanem a les administracions públiques que destinin més recursos dels anunciats per a pal·liar aquest problema. 

Educant als infants, cuidem el nostre futur. No és una frase feta, sinó una realitat que volem visibilitzar per a garantir l'educació de màxima qualitat que tots els infants es mereixen i que, estem convençuts, afecta a la societat del futur i del present.

Feliç Dia de la Infància!

 

DIA INTERNACIONAL DE LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Lluita contra càncer mama

EL ROSA ÉS MÉS QUE UN COLOR

Demà, dimecres 19 d'octubre, l'Organització Mundial de la Salut i nombroses organitzacions de tot el món celebren el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama. Recordem que, com indica la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), en l'actualitat aquest tipus de càncer és el més mortal entre les dones de l'Estat.

 

A FSIE ens unim a la celebració d'aquest dia. Ho fem sumant-nos a la visibilitat d'aquesta malaltia amb el lema emprat per la Societat Espanyola contra el Càncer (AECC) "El rosa no és només un color", al qual afegim "Millorem la qualitat de vida de les treballadores", en al·lusió al fet que unes millors condicions laborals repercuteixen en la salut i benestar de les professionals dels centres educatius concertats i privats, llars d'infants, universitats i col·legis majors i centres d'atenció a persones amb discapacitat.
Documents:

FSIE I ALTRES VUIT SINDICATS INDEPENDENTS CONVOQUEN CONCENTRACIONS EL 6 D'OCTUBRE I UNA MANIFESTACIÓ EL 22 PER A RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU

9 sindicats

FSIE i altres vuit organitzacions sindicals, presents en tots els sectors professionals públics i privats, convoquem a sindicalistes, treballadors i a tota la societat a secundar concentracions per a recuperar els salaris i el poder adquisitiu perdut el pròxim 6 d'octubre, enfront del Ministeri de Treball i les delegacions del Govern en cada autonomia, i una manifestació conjunta a Madrid el 22 d'octubre.

A més, una delegació dels nou sindicats es reunirà amb els grups parlamentaris per a traslladar-los les demandes conjuntes.

Amb els salaris en el centre del lema “Recuperar poder adquisitiu JA”, les principals reivindicacions de les organitzacions signants de la convocatòria són el desbloqueig de la negociació col·lectiva amb la recuperació de la clàusula de revisió salarial lligada a l'IPC i la apujada equivalent per al personal públic; la garantia d'accés als subministraments bàsics, amb un IVA superreduït en els productes de primera necessitat; una nova legislació laboral que sí que elimini les parts més lesives de les anteriors reformes laborals per a crear ocupació estable i garantista enfront de l'acomiadament barat o gratuït; uns PGE que prioritzin la despesa social i que revalorin l'SMI, el IPREM i les pensions; i la democratització i pluralitat del diàleg social, amb una llei més participativa.

Els sindicats que recolzem les convocatòries de mobilitzacions destaquem que els treballadors han perdut 13 punts de salari en menys de dos anys. En 2021, amb un IPC al 6,5% i una pujada mitjana pactada en convenis del 1,4%. I, en els vuit mesos de 2022, un IPC provisional del 10,5% -que ha arribat a fregar l'11%-, enfront de la pujada salarial del 2,56%.

Les organitzacions sindicals destacam també que, després de la signatura de contractes indefinits, no està una veritable creació d'ocupació estable, perquè han crescut més, en proporció, els contractes a temps parcial i els fixos discontinus. A més, també s'han multiplicat els acomiadaments per diferents causes.

Finalment, els convocants ressaltem que els actors del diàleg social són corresponsables de la precarietat de l'ocupació, de liderar l'atur a Europa i de la devaluació salarial, tant en el sector públic com en el privat, amb un treball rutinari i allunyat de la realitat.

Tots els sindicats que signem aquestes mobilitzacions (ANPE, CCP, FASGA, FETICO, FINE, FSIE, SATSE, SLT i USO) animem a la resta d'organitzacions sindicals, agrupacions ciutadanes de tota mena i a qualsevol ciutadà a títol individual a sumar-se a les concentracions que començaran el 6 d'octubre i confluiran en una manifestació que recorrerà els carrers de Madrid el dia 22.

 

Documents adjunts:

 Cartell concentració 6 d'octubre a Barcelona

PER QUÈ AFILIAR-SE A FSIE-CAT?

FSIE-CAT és l'únic sindicat català que defèn exclusivament els treballadors de l'ensenyament privat i privat concertat.

És un sindicat INDEPENDENT i PROFESSIONAL, format per treballadors de la concertada i privada.

 
 • Necessitem sentir la teva veu, perquè arribi als llocs més representatius de la societat. Els treballadors i treballadores de la Concertada no estem suficientment representats per cap sindicat català. La privada i la concertada, una vegada més, estan DISCRIMINADES.
 • FSIE-CAT vol ser la veu necessària perquè no hi hagi aquesta discriminació. Als Consells Escolars, a l'Administració, etc., necessiten escoltar la nostra veu; la teva veu.
 • FSIE-CAT et proporciona tota l'ajuda i tota la informació perquè estiguis assabentat de les qüestions més importants del teu sector i del teu conveni.
 • FSIE-CAT t'oferreix una oferta de formació continua, actualitzada i de qualitat. Els nostres cursos de formació estan pensats perquè et siguin útils per a allò que necessites a l'aula i al teu centre de treball.
 • FSIE-CAT t'ofereix importants avantatges amb diferents empreses. Descomptes amb les empreses més importants per a tu i els teus familiars més propers. Consulta el llistat d'empreses a la nostra web o al següent enllaç. 

AVANTATGES

 • Perquè a FSIE-CAT defensem els teus interessos, els teu lloc de treball i la Lliberat d'Ensenyament.

   

  
No ho dubtis, FSIE-CAT és el teu sindicat, la teva veu.
 
 
         FSIE-CAT ha augmentat considerablement la seva presència a Catalunya. Hem passat de ser un sindicat pràcticament desconegut a rebre el suport de molts professionals d’aquest sector. Aquest augment de confiança ens permet millorar la nostra quota sindical i, com a novetat, oferir condicions avantatjoses per a estudiants, aturats, famílies nombroses i treballadors del PAS.
 
         Tot seguit us facilitem un enllaç on podeu realitzar la vostra sol·licitud d'afiliació on-line. A la graella inferior trobareu les noves quotes d'afiliació per al curs actual on torbaràs el número de categoria que s'adapti més a tu i que et demanarem quan ompliu la sol·licitud. 
 
  
               QUOTES ANUALS D'AFILIACIÓ
2022-23
 

 

Quotes 2019 20

FSIE-CAT organitza el Webinar de presentació del nou Club FSIE

Webinar dimecres 8 de junyFSIE-CAT organitza avui, 8 de juny, el Webinar de presentació del nou Club FSIE.
Aprofita't de tots els avantatges de ser afiliat a FSIE!

 

Pots gaudir de descomptes en més de 300 marques exclusives, entre d'altres:

 

 •  La uoc2 ofereix als membres del Club FSIE:

  - Graus i Màsters Universitaris: 5% de descompte en 1a matrícula.
  - Màsters, Postgraus i Especialitzacions: 5% en tota la matrícula, acumulatiu als descomptes de la UOC per matrícula anticipada fins a un 25%.
 •  Aconsegueix descomptes en les grans marques incloses a corte inglés: moda, electrònica, informàtica, llibres, esport, perfumeria, experiències ...

Recuerda que rebràs a la teva La meva guardiola fins a un 5% de descompte sobre la teva compra:


5% en llibres, mascotes, marxandatge i packs d'experiència.

4% en perfumeria.

3% en bebès, botiga de joguines, esport, vídeojocs, Playstation, consoles, cinema, música, papereria, moda i llar.

2% en bricolatge, electrodomèstics, electrònica (mòbil, TV, càmeres...) i informàtica 

1% en Vins i gurmet.

El Webinar es durà a terme, avui dimecres, 8 de juny a les 18.00h. de manera totalment oberta a tothom i sense compromís. Accedeix a l'event en la següent adreça URL:


https://bit.ly/3NaZMTc

 

ma

S’AVANÇA L’INICI DEL CURS AL DILLUNS 5 DE SETEMBRE

Calendari Escolar docents 2022 23
El Govern modifica el calendari escolar de cara al curs 2022-2023:

 

S’avança l’inici del curs al dilluns 5 de setembre, per als ensenyaments d’infantil i primària.

El dimecres 7 de setembre comença per a l’ESO, batxillerat i formació professional.    No hi haurà un increment d’hores lectives, però que canviarà l’horari de les classes de setembre que, per millorar el confort tèrmic, serà de 9h a 13h a infantil i primària.

    Aquest canvi horari no tindrà afectació a la secundària obligatòria, batxillerat i formació professional, atès que en aquestes etapes al setembre ja es fa aquest tipus de jornada lectiva.

    L’avançament del curs acosta el calendari escolar català al dels principals països europeus i comportarà un benefici per l’alumnat, ja que escurça el període de desconnexió de l’estiu.

    El curs 2022-2023 acabarà el 22 de juny a l’educació infantil i primària i el 20 de juny a l’ESO, batxillerat i FP.

    Per no excedir els dies lectius, s’ampliaran amb un dia més les vacances de Nadal i s’atorgarà un dia més de lliure disposició, passant dels 3 actuals als 4 el curs vinent.

 

 PDF LOGO Calendari escolar docent 2022-2022