Noticies

FSIE DEMANA UNA ATENCIÓ MÉS PERSONALITZADA EN EL DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA

Cartel A3 Dia Universal Nino 2022 Cat

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament llança la campanya “Educant als nens, cuidem el futur. Per una educació de qualitat, que permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats”, donant suport a una vegada més la iniciativa promoguda per uNICEF el 20 de novembre, Dia de la Infància.

Aquest dia és una efemèride de la Declaració dels Drets del Nen que en 1959 va presentar el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) a tothom per a promoure el benestar dels menors i visibilitzar els seus problemes específics.

30 anys més tard, coincidint amb aquest dia, UNICEF va ampliar la declaració esmentada i va publicar la Convenció de Drets del Nen, que va ser ratificada pels 20 països membres en aquest moment.

Aquestes declaracions busquen que els nens de tot el món tinguin els seus drets garantits. Especialment, aquells que concerneixen els àmbits de la salut i la nutrició, l'educació i la protecció.

Des de FSIE assenyalem l'enorme responsabilitat que tenim tots els adults a garantir aquests drets als nens, un dels col·lectius socials més vulnerables davant les crisis econòmiques, les guerres i els continus canvis en la legislació educativa.

Educació de qualitat:

Pel que fa a l'educació, a FSIE som coneixedors que els menors es formen i eduquen en condicions que es poden i han de millorar.

Les aules de nombrosos centres educatius compten amb un nombre d'alumnes elevat que dificulta l'educació de qualitat i personalitzada. Des de FSIE hem sol·licitat a les Administracions Públiques en repetides ocasions la reducció de la ràtio alumnes/aula i l'increment de les plantilles vinculat a la reducció de càrrega lectiva del professorat. Totes dues mesures permetrien als professionals de l'ensenyament destinar més temps a cada alumne i, previsiblement, donar una atenció de major qualitat, individualitzada a les necessitats de cadascun.

També considerem imprescindible que tots els centres educatius tinguin orientadors escolars des de l'Educació Infantil fins al Batxillerat. Són professionals necessaris per a ajudar als alumnes, així com a les famílies i professionals.

Els drets de l'alumnat amb necessitats educatives especials mereixen un major suport i reconeixement començant per garantir la lliure elecció de centre, ordinari o específic, i la dotació de tots els recursos humans i materials que siguin necessaris per a la seva adequada educació, formació i atenció.

Tampoc ens oblidem en aquest dia d'una altra de les nostres reivindicacions històriques: la gratuïtat dels centres de 0 a 3 anys. Des de FSIE proposem la concertació en aquesta etapa per a garantir que el servei de l'ensenyament es presta de manera gratuïta i que tots puguin accedir al centre educatiu que vulguin triar els pares.

Animem als centres educatius al fet que promoguin campanyes i iniciatives entre els menors per a deturar el problema de l'assetjament escolar i sembrar en ells la necessària empatia que els permeti entendre que existeixen situacions que poden evitar-se o reduir-se, amb la col·laboració de tots els implicats.

Finalment, molts centres educatius no compten amb les eines suficients per a afrontar les temperatures més extremes en els mesos d'hivern o de calor, quan el fred i la calor interfereix en la concentració acadèmica i provoca malestar i fins i tot situacions que poden comprometre la salut d'alumnes i professionals. Demanem a les administracions públiques que destinin més recursos dels anunciats per a pal·liar aquest problema. 

Educant als infants, cuidem el nostre futur. No és una frase feta, sinó una realitat que volem visibilitzar per a garantir l'educació de màxima qualitat que tots els infants es mereixen i que, estem convençuts, afecta a la societat del futur i del present.

Feliç Dia de la Infància!