Noticies

FSIE REIVINDICA DIGNIFICACIÓ I MILLORES LABORALS PER AL SECTOR DE L'ENSENYAMENT CONCERTAT I PRIVAT I L'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Instagram Dia del treballador 1 de maig CatAmb motiu de l'1 de maig, Dia Internacional del Treball, a FSIE reclamem dignificació i avanços professionals per a tots els treballadors del sector de l'ensenyament concertat, privat i el de l'atenció a persones amb discapacitat. Amb el lema "Mateix treball, mateixos drets", apel·lem a les administracions públiques i a les organitzacions patronals perquè millorin les condicions laborals de milers de treballadors.

A FSIE treballem des de fa més de 40 anys per a defensar els drets dels professionals de l'ensenyament concertat i privat, tant del personal docent com el personal d'administració i serveis i el personal complementari. També treballem per a millorar les condicions de totes les persones que es dediquen a l'atenció a persones amb discapacitat. Reiterem el nostre compromís en aquests dos sectors tan importants per a la societat i enviem un missatge d'agraïment a la vostra confiança. Cada cop la nostra veu és més forta i en conseqüència podem defensar la nostra postura amb major representació sindical.

Per a l'àmbit de l'ensenyament concertat, exigim des de fa temps l'equiparació salarial i de càrrega lectiva dels treballadors amb els treballadors de l'ensenyament públic. Mateix treball, mateixes condicions. No pot ser que siguem professionals de segona categoria, quan la llei marca que tots dos sistemes -públic i concertat- pertanyen a la xarxa pública. En aquesta mateixa línia, demandem la inclusió del personal d'administració i serveis i personal complementari en el pagament delegat i una major facilitat en l'accés a la jubilació parcial dels nostres treballadors.

D'altra banda, des de FSIE reclamem la constitució de la comissió per a l'estudi de la quantia dels mòduls de concert, com hem realitzat en repetides ocasions amb anterioritat. Aquest estudi té la finalitat de valorar el cost total de la impartició dels ensenyaments en condicions de gratuïtat. La LOE estableix que les conclusions d'aquesta comissió -que ha d'estar formada pel Ministeri, les Comunitats Autònomes, les organitzacions sindicals i patronals del sector- han d'incorporar-se en el Pla d'Increment de la Despesa Pública al gener de 2023. A data d'avui encara no s'ha constituït aquesta Comissió, malgrat estar inclòs en la llei. Considerem que això es deu al fet que no es vol finançar i garantir la gratuïtat real de l'ensenyament concertat ni tampoc les millores per als professionals, que hem reivindicat. Però, malgrat això, continuem treballant per a aconseguir-ho.

Respecte als treballadors de l'ensenyament privat, sol·licitem a les organitzacions empresarials que millorin les condicions laborals.

Segons xifres del Ministeri d'Educació i Formació Professional, a Espanya hi ha prop de 210.000 professionals que treballen en els centres educatius concertats i privats, la qual cosa suposa entorn d'un 28% del total.

Extensió de l'Educació Infantil gratuïta de 0 a 3 anys en centres privats

Quant als treballadors d'Educació Infantil, defensem que les administracions financin la gratuïtat de l'ensenyament de 0 a 3 per a tota mena de centres. "Destinar tots els recursos als centres públics significa excloure i perjudicar els centres concertats, sostinguts també amb fons públics, i privats que, davant la pandèmia, l'insuficient finançament i la baixa natalitat, necessiten suport per a la seva viabilitat i solvència. Ens preocupa la viabilitat d'aquests centres i la possible pèrdua de llocs de treball que, en aquest sector, són majoritàriament femenins", destaca Jesús Pueyo.

Continuïtat dels centres d'atenció a persones amb discapacitat

Pel que fa als treballadors de l'atenció a persones amb discapacitat, sol·licitem a les administracions públiques la concertació social amb el sector i la continuïtat dels centres d'educació especial, perquè atenen més de 39.000 estudiants amb necessitats específiques i en els quals treballen diversos milers de professionals. Pots conèixer totes les nostres propostes per a aquest sector aquí.

Continuem treballant per a millorar els teus drets laborals. Feliç Dia del Treball.