Noticies

FSIE LLANÇA LA SEVA CAMPANYA D'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES CONCERTATS I PRIVATS AMB FP - 2023-2024

Cartel A3 Escolarización FP 2023 Val BalCoincidint amb l'obertura dels períodes de matriculació per a la Formació Professional en diverses Comunitats Autònomes, des de FSIE llancem la nostra campanya anual en suport als centres concertats i privats, amb el lema "Triar un centre d'FP concertat/privat és garantia de futur".

La Formació Professional, una tendència en alça

A FSIE considerem que la Formació Professional és una de les millors opcions educatives per als estudiants, a causa de les xifres tan altes d'ocupabilitat que té i que milloren cada any. Segons l'últim estudi d'Adecco sobre ocupació, l'oferta de llocs de treball que requereixen titulacions d'FP (36,8%) és similar, fins i tot superior, a l'oferta de titulacions universitàries (36.4%). Des de fa anys a ningú sorprèn que les empreses demanden amb més freqüència aquest tipus de títols postobligatoris, especialment els graus superiors (20.9%) i mitjans (15.9%), pels seus coneixements tècnics i pràctics.

Aquesta tendència en les ofertes laborals, també ha suposat un increment de l'elecció dels estudis de Formació Professional. En 2022, any més actualitzat, es va registrar més de 5.848.500 persones amb algun estudi d'FP, ja sigui bàsic, grau mitjà o grau superior. Segons indica l'Observatori de Formació Professional a partir de les dades de l'INE-EPA, a Espanya la població de 25 a 64 anys amb estudis d'FP ha crescut gairebé un 2% en quatre anys (20,47% en 2018 i 22.3% en 2022).

Aquest increment tan significatiu és una mostra més que l'opció de l'FP atreu cada vegada a més públic jove, creixent més que altres vies educatives com els graus universitaris i el Batxillerat. Mentre l'FP ha augmentat del 28,64% en 2016-17 al 32,73 en 2020-21 sobre el total d'estudiants matriculats en ensenyaments postobligatoris, els graus universitaris han disminuït lleugerament del 46,47% al 44,42% en aquests quatre anys i el Batxillerat ha disminuït de manera més notable, del 24,89% al 22,85%.

Avantatges dels centres concertats i privats d'FP

D'altra banda, des de FSIE destaquem els centres concertats i privats com el millor lloc possible on realitzar aquesta formació. Una de les raons principals és el personal, qualificat i en formació permanent per a oferir un servei de màxima qualitat.

A més, recordem que es tracta d'institucions amb projectes educatius i ideari propi, amb opcions per a tots els gustos dins del compliment de la normativa establerta pel govern i les administracions públiques. Possibiliten l'exercici del dret a la lliure elecció de centre, reconegut per la Constitució Espanyola.

Així mateix, aquests centres tenen autonomia en la gestió dels recursos econòmics destinats majoritàriament a millorar els diferents aspectes dels centres per a oferir una educació moderna i de qualitat. Aquests centres disposen d'instal·lacions de gran qualitat, adaptades a les necessitats formatives perquè els estudiants aprenguin de manera pràctica i realista.

En general, els col·legis concertats i privats imparteixen en la mateixa localització les diferents etapes d'educació, des d'Infantil fins a Batxillerat o Formació Professional. Això evita problemes d'adaptació i l'avantatge de tenir fills de diferents edats en un mateix lloc, per la qual cosa poden anar plegats a classe o poder anar a recollir a tots al mateix lloc.

"Defensem i reivindiquem la llibertat d'ensenyament i el dret d'elecció de centres per part de les famílies per a triar l'educació que, conforme a les seves conviccions, considerin més adequada per als seus fills, com reconeix l'article 27 de la Constitució Espanyola. Apostem per un sistema educatiu plural i tendent a l'excel·lència enfront de la idea d'imposar un model únic d'ensenyament", apunta Jesús Pueyo, secretari general de FSIE.

Pueyo, posa de manifest també la importància del compromís dels professionals d'aquests centres en els resultats educatius i acadèmics. "Els professionals docents i no docents dels centres concertats i privats s'actualitzen constantment a través de la formació contínua i treballen de forma compromesa en la millor preparació de l'alumnat per a la seva adequada integració i desenvolupament social, així com la seva incorporació al mercat laboral del demà", assenyala el secretari general de FSIE.

Com a sindicat majoritari de l'ensenyament concertat a Espanya i un dels majoritaris de l'ensenyament privat, a FSIE defensem la pervivència i foment dels centres educatius concertats i privats com a garantia de futur per a l'alumnat donada la seva oferta educativa integral i de qualitat.

Des de FSIE animem a les famílies a visitar els centres i informar-se dels seus idearis i projectes educatius abans de prendre la decisió.

Triar un centre concertat o privat de Formació Professional és garantia de futur