Noticies

INCORPORACIÓ DEL COMPLEMENT DE TUTORIA ALS PRESSUPOSTOS DE 2020

TUTORIAINCORPORACIÓ DEL COMPLEMENT DE TUTORIA DE LA CONCERTADA ALS PRESSUPOSTOS

 

     El proppassat dijous, dia 30 d’abril, es van publicar al DOGC la LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

     Pel que fa a les despeses de personal, els imports són els mateixos que s’han vingut aplicant des del mes de gener de 2020. La llei contempla una important novetat: la incorporació del complement de tutoria.
      Tal i com ja hem anat informant en anteriors ocasions, en l’Acord de Govern GOV/122/2017, del 29 d’agost, es va crear aquest complement que quedava supeditat al fet que es contemplés en la llei de pressupostos; fet que ha succeït aquest any 2020.

     Aquest complement de tutoria, en pagament delegat, s'assigna als mestres que imparteixen educació infantil de segon cicle i educació primària, als tutors d'educació secundària obligatòria, als tutors de batxillerat, als tutors de cicles formatius i als mestres tutors d'educació especial.

 

 

Documents:

PDF LOGOResum_complement_tutoria

PDF LOGOAcord GOV/122/2017, de 29 d'agost

INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS SOBRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2020/21 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA. SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS SOBRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2020/21 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA. SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

MESURES PREVENTIVES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 al Departament d’Educació

MESURES PREVENTIVES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DELDEPARTAMENT D’EDUCACIÓ sobre actuacions vinculades a les situacions que espuguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 al Departament d’Educació
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ sobre actuacions vinculades a les situacions que es
puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 al Departament d’Educació

FSIE EXIGEIX GARANTIES I SEGURETAT AL GOVERN CENTRAL I AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT

web retornFSIE EXIGEIX GARANTIES I SEGURETAT AL GOVERN CENTRAL I AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT


FSIE no creu que es donin les circumstàncies per a un retorn a les aules i menys en la forma proposada. Davant una decisió d'aquest tipus, exigim entre altres qüestions:

 
•     Realització prèvia a la incorporació d’un test de diagnòstic a professionals i alumnes. El test ha de repetir-se periòdicament.

•     Desinfecció prèvia del centre i manteniment diari d'aquesta desinfecció.

•     Dotar de mascaretes, guants, gels, sabó, tovalloles de paper d'un sol ús, mesuradors de temperatura corporal, etc.

•     Determinar el tancament del centre si es detecta un cas. Determinar la quarantena si han estat en contacte amb persones que han donat positiu.

•     Aquells alumnes que decideixin assistir a les aules han de comunicar-ho amb anterioritat a l'obertura per a conèixer el volum d'alumnat que hi acudirà.

•     La docència presencial i online simultània no és possible si es vol qualitat. Si es procedeix d’aquesta manera, caldrà contractar a molts docents nous.

 

Documents:

PDF LOGOFSIE exigeix garanties i seguretat davant un possible retorn a les aules

AVUI, 1 DE MAIG, FSIE VOL TRANSMETRE EL SEU RECONEIXEMENT I GRATITUD ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ÀMBIT EDUCATIU I DE L’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Sou essencials
     En el Dia Internacional dels Treballadors, FSIE posa en valor l'esforç que tota la societat ha fet per a poder superar la greu situació en la qual ens trobem, tant aquells que estan en primera línia, com els que han adaptat la seva situació laboral al moment tan dur que vivim. Els treballadors i les treballadores d'activitats que han estat considerades essencials estan fent un gran esforç.
 
     Des de FSIE volem mostrar en aquest dia el nostre suport a les persones que han sofert un ERTE o fins i tot han perdut la seva feina; treballarem perquè com més aviat millor recuperin la seva situació laboral anterior.
 
     Avui volem posar el focus en el treball de les persones que es dediquen a l'educació i l'atenció a les persones amb discapacitat. Des de FSIE pensem que aquests treballadors i treballadores també són essencials.
 
Essencial és el personal docent que ha hagut d'adaptar la seva metodologia a les circumstàncies que aquesta realitat ens ha imposat, atenent els seus alumnes des del confinament, superant les dificultats que s'han trobat en haver de modificar les seves programacions i avaluacions, i oferint la motivació necessària perquè tots i cadascun d'ells puguin aconseguir els objectius proposats a l'inici del curs.

FSIE CELEBRA EL DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL POSANT EL FOCUS EN LES MESURES NECESSÀRIES DAVANT EL NOU ESCENARI DEGUT Al COVID19

Campaña Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo     Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, FSIE vol mostrar, com ho ha fet sempre, el seu compromís amb la protecció de la salut de les persones per a l'acompliment del treball en un entorn laboral segur i digne. L'actual situació ha mostrat la necessitat de protegir-se amb gran intensitat de la possibilitat de contagi per malalties infeccioses, però a més ha posat en relleu que també hem d'observar els riscos inherents a la implementació del teletreball garantint en aquest cas la protecció necessària fora de l'entorn laboral que fins ara havia estat l'habitual.

 

    Aquest dia també ens permet posar el focus en les malalties que sofreixen les persones a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions i promoure una cultura de consciència i responsabilitat dels empresaris per a assegurar als seus treballadors una ocupació digna i lliure de riscos que atemptin contra la seva integritat i qualitat de vida.

 

     Des de FSIE, en aquesta ocasió ens proposem abordar el brot de malalties infeccioses en el treball, prestant especial atenció a l'actual pandèmia de COVID-19 i intentant crear una consciència social per a disminuir els riscos i danys que puguin sofrir els professionals en el sector de l'Educació i de l'Atenció a persones amb discapacitat. Per això recordem que mentre es mantingui l'actual situació:
- Aquells treballadors que hagin pogut accedir al teletreball han de mantenir l'horari habitual, vigilant en tot cas que es guardin els descansos necessaris durant el dia, a més de respectar el dret a la desconnexió digital.
- En el cas que el teletreball no sigui una opció factible, des de FSIE recordem que les persones que han d'acudir a la seva empresa han de fer-ho amb les màximes garanties de seguretat i protecció de la salut, organitzant les entrades i sortides de manera que es pugui mantenir la distància interpersonal preceptiva, evitant els desplaçaments que no siguin essencials, i facilitant els equips de protecció individuals necessaris per a protegir-se d'una possible infecció.

 

     A més de les empreses, les administracions també han de jugar un paper fonamental en la protecció de la seguretat i la salut, i per això sol·licitem:
- Que des de les administracions competents es fomenti la formació necessària als delegats i membres de comitè de seguretat i salut, en un primer moment, per a després fer-ho extensible a la resta de treballadores i treballadors de l'ensenyament i atenció a les persones amb discapacitat per a reconèixer i evitar els riscos derivats d'aquesta nova realitat.
- Quan arribi el moment de reincorporar-nos als nostres centres de treball, sol·licitem a les Administracions que realitzin els test necessaris tant entre el personal dels centres, com entre l'alumnat i els usuaris i les usuàries per a poder identificar els possibles focus d'infecció i així garantir un entorn laboral salubre i segur.

 

     La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament vol mostrar el seu profund agraïment a totes aquelles persones que, en aquestes difícils circumstàncies, estan exercint la seva labor professional en sectors essencials posant en risc la seva salut.

 

      Des de FSIE volem tenir un record especial per a les víctimes d'aquesta pandèmia i els seus familiars.

PUBLICAT AL BOE UN NOU REIAL DECRET DE MESURES PER A DONAR SUPORT A l'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

   web 15 2020 Abans s'ahir es publicava el Reial decret 15/2020 de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació amb la finalitat de respondre a les necessitats de suport reforçat derivades de la prolongació de l'Estat d'Alarma decretat a causa de la crisi sanitària.

 

    L'objectiu d'aquesta nova normativa, que ve a complementar els últims decrets, és protegir i donar suport al teixit productiu i social minimitzant l'impacte de la crisi per COVID-19 i facilitant que, una vegada remeti la situació d'emergència sanitària, l'economia es recuperi com més aviat millor.

 

    Per això s'ha aprovat un paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el suport a les empreses i als treballadors. Entre elles estan l'ampliació del teletreball per dos mesos més, mesura que pot ser prorrogada més endavant, l'ampliació de la prestació per desocupació a aquelles persones el contracte de les quals es va extingir estant en període de prova, o el reconeixement que dins d'una mateixa empresa pugui diferenciar-se entre aquells treballadors que realitzen les labors denominades essencials per les autoritats sanitàries i els que no.

 

Documents:

PDF LOGOResum RD-Llei 15/2020 amb les principals mesures que afecten al nostre sector

PDF LOGOText original Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril